Sterowniki USB-Blaster™ i USB-Blaster II dla systemu Windows XP

Aby móc używać kabla do programowania urządzeń za pomocą oprogramowania Quartus® II, musisz zainstalować sterownik przewodu Intel® FPGA USB-Blaster lub Intel FPGA USB-Blaster II.

Po podłączeniu kabla pobierania USB-Blaster lub USB-Blaster II, kreator windows XP Found New Hardware Wizard monituje o instalację sterownika. (Uwaga: nie należy korzystać z Kreatora dodawania sprzętu z Panelu sterowania).

Intel FPGA kabel USB-Blaster II na płycie wygląda Intel FPGA USB-Blaster (niekonfigurowany) po pierwszym podłączeniu do systemu. Po skonfigurowaniu go przez oprogramowanie Quartus® II, pojawi się on jako Intel FPGA USB-Blaster II (interfejs JTAG),a następnie Intel FPGA USB-Blaster II (interfejs SystemConsole). Być może będzie trzeba zainstalować sterowniki dla każdego z tych interfejsów, tak samo jak opisano poniżej.

Musisz posiadać uprawnienia administracji systemowej (administratora) do instalacji sterownika kabla pobierania USB-Blaster lub USB-Blaster II.

Instalacja sterownika dla wszystkich wersji oprogramowania Quartus II z wyjątkiem wersji 6.1 do 7.2

 1. Podłącz kabel do pobierania USB-Blaster lub USB-Blaster II do komputera. Pojawi się Kreator znalezionego nowego sprzętu.
 2. Jeśli pojawi się monit o odpowiedź na pytanie dotyczące aktualizacji systemu Windows XP, wybierz Nie, nie tym razem i kliknij Dalej.
 3. Wybierz Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i kliknij Dalej.
 4. Wybierz Nie szukaj. Wybiorę sterownik do instalacji, a następnie kliknij Dalej.
 5. Jeśli pojawi się monit o wybraniu typu sprzętu,zachowaj domyślny wybór Wyświetl wszystkie urządzeniai kliknij Dalej.
 6. Wybierz Intel FPGA USB-Blaster z listy kreatorów urządzeń sprzętowych, a następnie kliknij Z dysku... Jeśli urządzenie nie jest dostępne na liście, kliknij Z dysku... bez wyboru dowolnego urządzenia z listy kreatorów.
 7. Kliknij Przeglądaj... i wyszukaj instalacyjny <Path to Quartus II>\drivers\<cable> katalogu. W przypadku kabli USB-Blaster sterownik znajduje się w katalogu usb-blaster, a do przewodów USB-Blaster II sterownik znajduje się w katalogu usb-blaster-ii.
 8. Wybierz plik *.inf w katalogu sterowników: usblerst.inf dla USB-Blaster i usb-blaster2.inf dla USB-Blaster II.
 9. Kliknij Otwórz.
 10. Jeśli sprzęt Intel FPGA USB-Blaster pojawi się na liście modeli, wybierz urządzenie.
 11. Kliknij Dalej w kreatorze.
 12. Kliknij Kontynuuj w każdym razie w oknie dialogowym ostrzeżenia.
 13. Kliknij Przycisk Zakończ.
 14. Aby ukończyć instalację, skonfiguruj sprzęt programistyczny w oprogramowaniu Quartus II.

Instalacja sterownika dla oprogramowania Quartus® II, wersje 6.1 do 7.2

 1. Podłącz kabel do pobierania USB-Blaster lub USB-Blaster II do komputera. Pojawi się Kreator znalezionego nowego sprzętu.
 2. Jeśli pojawi się monit o odpowiedź na pytanie dotyczące aktualizacji systemu Windows XP, wybierz Nie, nie tym razem i kliknij Dalej.
 3. Wybierz Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i kliknij Dalej.
 4. Wybierz Nie szukaj. Wybiorę sterownik do instalacji, a następnie kliknij Dalej.
 5. Jeśli pojawi się monit o wybraniu typu sprzętu,zachowaj domyślny wybór Wyświetl wszystkie urządzeniai kliknij Dalej.
 6. Wybierz Intel FPGA USB-Blaster z listy kreatorów urządzeń sprzętowych, a następnie kliknij Z dysku... Jeśli urządzenie nie jest dostępne na liście, kliknij Z dysku... bez wyboru dowolnego urządzenia z listy kreatorów.
 7. Kliknij Przeglądaj... i wyszukaj instalacyjny <Path to Quartus II>\drivers\<cable> katalogu. W przypadku kabli USB-Blaster sterownik znajduje się w katalogu usb-blaster, a do przewodów USB-Blaster II sterownik znajduje się w katalogu usb-blaster-ii.
 8. Wyszukaj katalog \x32 (standardowy 32-bitowy windows 2000/XP) lub \x64 (windows XP 64-bitowy).
 9. Kliknij Otwórz. Kreator automatycznie wybiera wymagany plik.
 10. Jeśli sprzęt Intel FPGA USB-Blaster pojawi się na liście modeli, wybierz urządzenie.
 11. Kliknij Dalej w kreatorze.
 12. Kliknij Kontynuuj w każdym razie w oknie dialogowym ostrzeżenia.
 13. Kliknij Przycisk Zakończ.
 14. Aby ukończyć instalację, skonfiguruj sprzęt programistyczny w oprogramowaniu Quartus II.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.