Powiadomienia o wycofaniu produktów

Wycofaliśmy oprogramowanie. Aby poprosić o dostęp do wycofanego oprogramowania, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Intel. Jeśli Twoje zapytanie zostanie zatwierdzone, otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania oprogramowania.

Problem z oprogramowaniem:

 • Kompilator kodu bajtowego Jam STAPL
 • Odtwarzacz kodu bajtowego Jam STAPL
 • Odtwarzacz Jam STAPL
 • Odtwarzacz kodu bajtowego 8051 Jam
 • Narzędzie do konwersji danych
 • Narzędzie SVF2Jam
 • Narzędzie LAT2Jam
 • Czytnik IDCODE
 • Sterowniki byteBlaster™ i ByteBlasterMV™
 • Biblioteka modeli symulacji VHDL 93
 • Samodzielny programista (ASAP2) (wersja 10.23)
 • Oprogramowanie JRunner
 • Oprogramowanie SRunner
 • Oprogramowanie MicroBlaster™
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ethernet Blaster
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego EthernetBlaster II

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.