Powiadomienie o wycofaniu produktów

Powiadomienie o wycofaniu produktów

Zapoznaj się z Informacjami o poradniku dla produktów, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji oprogramowania, które zostały wycofane z produkcji.

ADV 2011 — wycofanie wybranej subskrypcji oprogramowania Intel® Quartus® II i edycji internetowych ›

ADV 2030 — wycofanie oprogramowania MAX+PLUS® II ›

Użytkownicy powinni uaktualnić swoje urządzenie do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania i postępować zgodnie z zaleceniami technicznymi w celu poprawy bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Intel.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.