Katalog Intel® FPGA Technical Training

Intel FPGA Technical Training oferuje kursy eLearning i prowadzone przez instruktorów, które pomogą Ci w wyostrzeniu FPGA umiejętności projektowania. Ten katalog zawiera wykaz wszystkich dostępnych obecnie kursów internetowych i prowadzonych przez instruktorów.

Uwaga: kolumna daty w tabeli odnosi się do daty publikacji kursu. Możesz znaleźć daty sesji kursów prowadzonych przez instruktorów, klikając tytuł kursu.

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-932199fcafcc4517bbfcc4d2cc1b6372","etm-7bccbd65d318426aa45eafa0a326300d"],"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c"],"AND":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653155","resultPerPage":400.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"guidetmbdb75e27c254410ca46a751183e100c5","field":"stm_10355_pl","type":"hierarchical","basePath":"Subject","displayName":"Temat: projekt FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmbdb75e27c254410ca46a751183e100c5","rootPath":["Subject","Projektowanie","Projektowanie FPGA"],"position":1},{"facetId":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","field":"stm_10385_pl","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Rodzina urządzeń FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","rootPath":["Primary Content Tagging","Układy Intel® FPGA","Urządzenia programowalne Intel®"],"position":2},{"facetId":"@stm_10391_pl","field":"stm_10391_pl","type":"specific","basePath":"Audience","displayName":"Audience","deprecated":false,"rootFilter":"","position":3},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"],"cardView":false,"sorting":"AtoZ","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":true,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_contenttype","type":"contenttype","gtv":"Typ materiałów","width":135,"selected":true}]}

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.