Centrum pomocy technicznej szeregowego interfejsu cyfrowego II IP

Upewnij się, że opcja "wyjścia błędu CRC" w edytorze parametrów Intel® FPGA IP SDI Intel® FPGA IP dla prawidłowych wartości CRC (nie dotyczy SD-SDI).

Możesz zapoznać się z Intel® FPGA IP instrukcją obsługi SDI II w sekcji 5.3.1. Insert Line dla prawidłowego umieszczenia linii.

Przykładowy podręcznik użytkownika dotyczący projektowania IP SDI II firmy Intel® w wersji Stratix 10 FPGA można znaleźć w sekcji 1.5.1. Wytyczne dotyczące połączeń i ustawień dotyczące prawidłowego wyświetlania formatu wideo NTSC i PAL.

Upewnij się, że częstotliwość sygnału zegara jest podłączona do poprawnej częstotliwości zegara płyty głównej. Przykładowo, jeśli sygnał zegara reflck SDI Tx PLL jest skonfigurowany do 148,5 MHz, użyj chipa zegara 148,5 MHz oraz do połączenia się z sygnałem refclk SDI Tx PLL.

W przypadku projektu przykładowego pętli szeregowej klient może zobaczyć całą obsługiwaną rozdzielczość wideo w pliku .tcl w tym folderze <example folder projektowy>\hwtest\tpg_ctrl.tcl. W przypadku projektu równoległego przetwarzania zwrotnego ten plik .tcl nie jest dostępny, ale klient nadal może uzyskać dostęp do wszystkich obsługiwanych rozdzielczości wideo w specyfikacji SMPTE.

Przykładowy podręcznik użytkownika dotyczący projektowania IP SDI II firmy Intel® w wersji Stratix 10 FPGA można znaleźć w sekcji 1.5.1. Wytyczne dotyczące połączeń i ustawień dotyczące prawidłowego wyświetlania formatu wideo NTSC i PAL.

Upewnij się, że częstotliwość sygnału zegara jest podłączona do poprawnej częstotliwości zegara płyty głównej. Przykładowo, jeśli sygnał zegara reflck SDI Tx PLL jest skonfigurowany do 148,5 MHz, użyj chipa zegara 148,5 MHz oraz do połączenia się z sygnałem refclk SDI Tx PLL.

W przypadku projektu przykładowego pętli szeregowej klient może zobaczyć całą obsługiwaną rozdzielczość wideo w pliku .tcl w tym folderze <example folder projektowy>\hwtest\tpg_ctrl.tcl. W przypadku projektu równoległego przetwarzania zwrotnego ten plik .tcl nie jest dostępny, ale klient nadal może uzyskać dostęp do wszystkich obsługiwanych rozdzielczości wideo w specyfikacji SMPTE.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.