Ocena IP i zakup

Firma Intel dostarcza własność intelektualną (IP) jako część katalogu IP, który jest wbudowany w oprogramowanie Intel® Quartus® Prime i Quartus® II. Portfolio obejmuje IP dla interfejsów protokołów i pamięci, cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP), wbudowanych procesorów i powiązanych urządzeń peryferyjnych. Wszystkie rdzenie IP zostały dokładnie przetestowane i zweryfikowane na sprzęcie, aby zapewnić Ci pewność, że będą dobrze współpracować w Twoim systemie.

Ocena

Funkcja Intel® FPGA IP Evaluation Mode umożliwia wykonywanie następujących czynności ze wszystkimi licencjonowanymi rdzeniami INTEL FPGA IP i wieloma partnerskimi rdzeniami IP:

  • Symuluj podstawową wydajność i funkcjonalność systemu.
  • Zweryfikuj adres IP niezależnie lub w całym projekcie, aby szybko ocenić wykorzystanie zasobów i zamknięcie czasowe.
  • Generuj ograniczone czasowo pliki programowania urządzeń dla projektów, które zawierają funkcje Intel FPGA IP lub adres IP partnera.
  • Zaprogramuj urządzenie i zweryfikuj projekt w sprzęcie.

Zobacz Nota aplikacyjna 320: Tryb oceny IP układu Intel FPGA, aby uzyskać pełny opis i przewodnik dotyczący korzystania z funkcji intel FPGA IP Evaluation Mode.

Zakupy i licencjonowanie

Dla trybu oceny IP układu Intel FPGA nie są wymagane żadne klucze licencyjne. Rdzenie IP innych firm są dostarczane przez partnera do oceny z odpowiednim kluczem licencyjnym.

Firma Intel licencjonuje funkcje FPGA IP na stanowisko, wieczyste. Opłata licencyjna obejmuje konserwację i wsparcie w pierwszym roku. Musisz odnowić umowę serwisową, aby otrzymywać aktualizacje, poprawki błędów i pomoc techniczną po upływie pierwszego roku.

Należy uzyskać pełną licencję na adres IP układu Intel FPGA, aby generować pliki programistyczne, z których można korzystać przez nieograniczony czas. Aby uzyskać plik licencji, odwiedź Samoobsługowe centrum licencjonowania lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Intel FPGA.

Pobierz notatki

  • Wsparcie
  • Pomoc dotycząca produktów Intel FPGA IP jest dostępna w sekcji Obsługa adresów IP.
  • Informacja prawna — Umowa licencyjna FPGA IP firmy Intel reguluje instalację i użytkowanie wszystkich adresów IP układu Intel FPGA. Umowa licencyjna na subskrypcję oprogramowania reguluje instalację i użytkowanie oprogramowania do projektowania Quartus II oraz pozostałej części katalogu IP układu Intel FPGA, w tym składników Projektanta platformy.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.