Early Power Estimator — pobieranie dla urządzeń Arria® II GX, Arria® II GZ i Arria® V

Wyniki early power estimator (EPE) dla urządzeń Arria II GX, Arria II GZ i Arria V opierają się na wstępnych i scharakteryzowanych danych dotyczących zasilania. Wszelkie wyniki uzyskane podczas korzystania z tego estymatora są wstępne. Urządzenia Arria II GX, Arria II GZ oraz Arria V EPE zapewniają oszacowanie natężenia prądu (ICC) i zasilania (P) na podstawie różnych typowych warunków (takich jak temperatura w pomieszczeniu i technologia vCC).

Uwaga: Obliczenia te należy wykorzystywać jedynie jako oszacowanie mocy, a nie jako specyfikację. Rzeczywisty ICC powinien zostać zweryfikowany podczas pracy urządzenia, ponieważ pomiar ten jest wrażliwy na rzeczywisty wzór w urządzeniu i warunki otoczenia.

Instrukcje korzystania z EPE dla urządzeń Arria II GX, Arria II GZ i Arria V

 1. Aby korzystać z EPE do Arria II GX, Arria II GZ i urządzeń Arria V, program Microsoft Excel musi zostać zainstalowany na Twoim komputerze.
 2. Otwórz arkusz kalkulacyjny, wybierz rodzinę docelowych i pakiety z sekcji Parametr wejściowy w głównej zakładce EPE.
 3. Wprowadź zasoby, które zamierzasz wykorzystać w projekcie. Upewnij się, że szybkość przełączania zasobów odpowiada wydajności sprzętowej.
 4. Po zakończeniu wchodzenia do wszystkich zasobów w EPE, wróć do zakładki Główny, aby sprawdzić całkowitą moc, zasilanie statyczne, prąd zasilania i tak dalej.

Urządzenia EPE dla urządzeń Arria II GX, Arria II GZ i Arria V obsługują poniższą wersję programu Microsoft Excel:

Microsoft Excel 93-2007 &
Microsoft Excel 2010 (32-bitowy i 64-bitowy)

Pobierz Estymator

Uwaga: Makro jest osadzone w EPE na potrzeby urządzeń Arria II GX, Arria II GZ i Arria V, co pozwala na zresetowanie wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wartości. Jeśli wyłączysz to makro, musisz zresetować wszystkie wartości wprowadzone przez użytkownika ręcznie.

Znany problem 1: Możesz obserwować, że przyciski nie działają lub po otwarciu narzędzia EPE pojawi się błąd "Obiekt nie obsługuje tej właściwości lub metody". Jest to spowodowane aktualizacją zabezpieczeń firmy Microsoft.

Firma Microsoft opublikowała aktualizację w celu rozwiązania tego problemu. Przejdź do następującej strony pomocy technicznej Microsoft:

Excel 2013: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2920754

Jeśli powyższa aktualizacja nie naprawi tego problemu lub nie masz dostępu do tych aktualizacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer, jeśli zainstalowano powyższą aktualizację.
 2. Zamknij wszystkie aplikacje Pakietu Microsoft Office, w tym Excel i Word.
 3. Otwórz Eksplorator Windows i wprowadź "%temp%" (bez wyceny) na pasku adresu.
 4. Naciśnij klawisz "Ctrl" + "F" i wprowadź ".exd" (bez wyceny) w polu wyszukiwania.
 5. Jeśli znaleziono jakiekolwiek pliki z rozszerzeniem ".exd", wybierz i usuń WSZYSTKIE odnalezione pliki.
 6. Następnie wprowadź "%appdata%" (bez wyceny) na pasku adresu. Ponownie naciśnij klawisz "Ctrl" + "F" i wyszukaj ".exd" i usuń WSZYSTKIE odnalezione pliki.
 7. z o.o. Epe.

Jeśli problemy pozostaną, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narzędzie EPE, idź do "Plik" - > "Informacje" - > "Tryb zgodności" i kliknij przycisk "Przekonwertuj".
 2. Jeśli pojawi się wyskakujące okienko, kliknij przycisk "OK", aby kontynuować konwersję, a następnie kliknij "Tak", by zasłaniać skoroszyt.

Poprzednie kroki konwertują oryginalny plik ".xls" EPE do pliku ".xlsm". Nowo utworzony plik nie powinien wykazywać oryginalnego problemu.

Opis tego problemu firmy Microsoft można znaleźć na stronie:

https://support.microsoft.com/kb/2726958

Znany problem 2: Możesz obserwować awarie programu Excel i komunikat o błędzie "Program Excel przestał działać. Problem powodował, że program przestał działać prawidłowo. Windows zamknie program i powiadomi Cię, czy rozwiązanie jest dostępne" pojawia się po otwarciu narzędzia EPE. Jest to spowodowane problemem ze stabilnością programu Excel 2013.

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj pakiet Service Pack 1 pakietu Microsoft Office 2013. Więcej informacji na temat tej aktualizacji można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2817430

Poprzednie kroki konwertują oryginalny plik ".xls" EPE do pliku ".xlsm". Nowo utworzony plik nie powinien wykazywać oryginalnego problemu.

Opis tego problemu firmy Microsoft można znaleźć na stronie:

https://support.microsoft.com/kb/2726958

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.