Pobieranie wczesnego estymatora mocy powerplay Cyclone® IV i Cyclone® V

Wyniki early power estimator Cyclone IV i Cyclone V PowerPlay Early Power Estimator są oparte na zmierzonych danych dotyczących zasilania. Early Power Estimator Cyclone IV oraz Cyclone V PowerPlay Early Power Estimator zapewnia szacowaną moc (ICC) i moc (P) na podstawie typowych warunków (temperatura w pomieszczeniu i technologia VCC). Obliczenia te należy wykorzystywać jedynie jako oszacowanie mocy, a nie jako specyfikację. Należy sprawdzić rzeczywisty ICC podczas pracy urządzenia, ponieważ pomiar ten jest wrażliwy na rzeczywisty wzór w urządzeniu i warunki otoczenia.

Instrukcje dotyczące korzystania z early power estimator power estimator dla urządzeń Cyclone IV i Cyclone V

 1. Oprogramowanie Microsoft Excel* musi być zainstalowane na Twoim komputerze, aby móc korzystać z early power estimator Cyclone IV oraz Cyclone V PowerPlay Early Power Estimator.
 2. Otwórz arkusz kalkulacyjny, wybierz rodzinę docelowych i pakiety z sekcji Parametr wejściowy w głównej zakładce Early Power Estimator programu PowerPlay.
 3. Wprowadź zasoby, z których będziesz korzystać w projekcie. Upewnij się, że szybkość przełączania zasobów odpowiada wydajności sprzętowej.
 4. Wróć do zakładki Główny, aby sprawdzić całkowitą moc, zasilanie statyczne, prąd zasilania itd.

Early Power Estimator dla urządzeń Cyclone IV i Cyclone V powerplay obsługuje poniższą wersję programu Microsoft Excel*:

Microsoft Excel 93-2007* &
Microsoft Excel 2010* (32-bitowy i 64-bitowy)

Pobierz Estymator

Uwaga: makro jest osadzone w Early PowerPlay Power Estimator dla urządzeń Cyclone IV i Cyclone V, co pozwala na zresetowanie wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wartości. Jeśli wyłączysz to makro, musisz ręcznie zresetować wszystkie wprowadzone przez użytkownika wartości.

Znany problem 1: Możesz obserwować, że przyciski nie działają lub po otwarciu epe w narzędziu PowerPlay Early Power Estimator (EPE) pojawia się błąd w czasie wykonywania "Obiekt nie obsługuje tej właściwości lub metody". Jest to spowodowane aktualizacją zabezpieczeń firmy Microsoft*.

Firma Microsoft* opublikowała aktualizację w celu rozwiązania tego problemu. Przejdź do odpowiedniej strony pomocy technicznej Microsoft* w oparciu o Twój program Excel*:

Excel 2013*:

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2920754

Jeśli powyższa aktualizacja nie naprawi tego problemu lub jeśli nie masz dostępu do tych aktualizacji, oto możliwości, które należy wypróbować:

 1. Uruchom ponownie komputer, jeśli zainstalowano powyższą aktualizację.
 2. Zamknij wszystkie aplikacje Pakietu Microsoft Office*, w tym Excel* i Word*.
 3. Otwórz Eksplorator Windows* i wprowadź "%temp%" (bez wyceny) na pasku adresu.
 4. Naciśnij klawisz "Ctrl" + "F" i wprowadź ".exd" (bez wyceny) w polu wyszukiwania.
 5. Jeśli znaleziono jakiekolwiek pliki z rozszerzeniem ".exd", wybierz i usuń WSZYSTKIE odnalezione pliki
 6. Następnie wprowadź "%appdata%" (bez wyceny) na pasku adresu. Ponownie naciśnij klawisz "Ctrl" + "F" i wyszukaj ".exd" i usuń WSZYSTKIE odnalezione pliki.
 7. z o.o. z o.o. Epe

Jeśli problemy pozostaną, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narzędzie EPE, idź do "Plik" - > "Informacje" - > "Tryb zgodności" i kliknij przycisk "Przekonwertuj"
 2. Jeśli pojawi się wyskakujące okienko, kliknij przycisk "OK", aby kontynuować konwersję, a następnie kliknij "Tak", by nie zdąższ przejść do skoroszytu.

Poprzednie kroki konwertują oryginalny plik ".xls" EPE do pliku ".xlsm". Nowo utworzony plik nie powinien wykazywać oryginalnego problemu.

Opis tego problemu firmy Microsoft można znaleźć na stronie:

https://support.microsoft.com/kb/2726958

Znany problem 2: Możesz obserwować awarie programu Excel i komunikat o błędzie "Program Excel przestał działać. Problem powodował, że program przestał działać prawidłowo. Windows zamknie program i powiadomi Cię, jeśli rozwiązanie jest dostępne" pojawia się po otwarciu epe w narzędziu PowerPlay Early Power Estimator (EPE). Jest to spowodowane problemem ze stabilnością programu Excel 2013.

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj pakiet Service Pack* 1 pakietu Microsoft Office 2013. Więcej informacji na temat tej aktualizacji można znaleźć w witrynie pomocy technicznej Microsoft*:

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2817430

Poprzednie kroki konwertują oryginalny plik ".xls" EPE do pliku ".xlsm". Nowo utworzony plik nie powinien wykazywać oryginalnego problemu.

Opis tego problemu firmy Microsoft można znaleźć na stronie:

https://support.microsoft.com/kb/2726958

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.