Estymatory mocy i analizator mocy

Funkcje analizy mocy firmy Intel, które obejmują wczesne estymatory mocy, kalkulator mocy i termiczny Układu Intel® FPGA oraz analizator mocy, umożliwiają oszacowanie zużycia energii, jak pokazano na rysunku 1. W miarę podawania większej ilości szczegółów na temat charakterystyki projektu, dokładność szacowania jest poprawiana od wczesnej koncepcji projektowej do implementacji projektu.

Analiza mocy od koncepcji projektowej poprzez wdrożenie projektu.

W przypadku urządzeń Intel® Agilex™ i Intel® Stratix® 10 kalkulator mocy i ciepła Intel FPGA jest zintegrowany z oprogramowaniem Intel® Quartus® Prime. Dostęp do kalkulatora mocy i ciepła układu Intel FPGA można uzyskać z menu Narzędzia w oprogramowaniu Intel Quartus Prime lub uruchamiając polecenie quartus_ptc w powłoce poleceń. Dla wygody projektantów, którzy mogą pracować tylko nad szacowaniem mocy, a nie uruchamiać kompilacji projektowych z oprogramowaniem Intel Quartus Prime, dostępna jest również samodzielna wersja kalkulatora mocy i ciepła Intel FPGA. Wersja autonomiczna oferuje wszystkie te same funkcje, co wersja Intel FPGA Power and Thermal Calculator zintegrowana z oprogramowaniem Intel Quartus Prime.

Za pomocą kalkulatora mocy i termicznego układu Intel FPGA można obliczyć programowalne w terenie zużycie energii bramki dla urządzeń Intel Agilex i Intel Stratix 10, a dokładniej oszacować moc, a w oprogramowaniu Intel Quartus Prime można użyć analizatora mocy. Firma Intel zaleca przełączenie się z kalkulatora mocy i ciepła układu Intel FPGA na analizator mocy, gdy projekt będzie dostępny. Analizator mocy generuje dokładniejsze wyniki, ponieważ zawiera bardziej szczegółowe informacje o projekcie, w tym informacje o routingu i konfiguracji każdego z zasobów w projekcie. Wyniki Intel FPGA Power and Thermal Calculator należy traktować jako oszacowanie mocy, a nie jako specyfikację. Należy sprawdzić rzeczywiste zużycie energii podczas pracy urządzenia, ponieważ informacje są wrażliwe na rzeczywiste urządzenie i projektowe sygnały wejściowe.

Pobierz kalkulator mocy i temperatury układu Intel FPGA

Samodzielny kalkulator mocy i termiczny Intel FPGA

Zapewnij samodzielne narzędzie Intel FPGA Power and Thermal Calculator

Intel FPGA Power and Thermal Calculator Podręcznik użytkownika

Łącze do podręcznika użytkownika kalkulatora mocy i temperatury Intel FPGA Power and Thermal Calculator

Rodziny układów FPGA firmy Intel z łączami do odpowiednich arkuszy early Power Estimator (EPE). Jeśli masz już pliki projektu lub projekt skonfigurowany w oprogramowaniu Intel Quartus Prime, możesz zleić oprogramowaniu generowanie danych w celu automatycznego wypełniania arkuszy. Podczas implementacji można udoskonalić szacunki mocy za pomocą narzędzia Power Analyzer w oprogramowaniu Intel Quartus Prime.

Tabela 1. Early Power Estimator Do pobrania

Narzędzia

Wersja dokumentu

Stan modelu zasilania

Estymator

Podręcznik użytkownika

Urządzenie Intel Stratix 10 Early Power Estimator1

19.4

Zobacz EPE

Pobierać

Pobierać

Stratix® IV i Stratix® V Urządzenie Early Power Estimator

16.0

Finał

Pobierać

Pobierać

Stratix® III Urządzenie Wczesny estymator mocy

13.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Stratix® II, Stratix® II GX i HardCopy® II Urządzenie Early Power Estimator

8.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Urządzenie Stratix Wczesny estymator mocy

3.3

Finał

Pobierać

Pobierać

Urządzenie Stratix GX Wczesny estymator mocy

2.4

Finał

Pobierać

Pobierać

Intel® Arria® 10 Urządzenie Early Power Estimator

19.3

Finał

Pobierać

Pobierać

Arria® II i Arria® V Urządzenie Early Power Estimator

16.0

Finał

Pobierać

Pobierać

Arria® GX Urządzenie Wczesny estymator mocy

8.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Intel® Cyclone® 10 GX Urządzenie Early Power Estimator

19.3

Finał

Pobierać

Pobierać

Urządzenie Intel Cyclone 10 LP Wczesne estymator mocy

18.0

Zobacz EPE

Pobierać

Pobierać

Urządzenie Cyclone® IV i Cyclone® V Early Power Estimator

16.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Urządzenie Cyclone® III Wczesny estymator mocy

13.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Urządzenie Cyclone® II Wczesny estymator mocy

8.0 z dodatkiem SP1

Finał

Pobierać

Pobierać

Urządzenie cyklonowe Wczesny estymator mocy

2.5

Finał

Pobierać

Pobierać

Intel® MAX® 10 FPGA Wczesny estymator mocy

18.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Urządzenie MAX® V Wczesny estymator mocy

12.0

Finał

Pobierać

Pobierać

Urządzenie MAX® II i MAXIIZ Wczesny estymator mocy

12.0

Finał

Pobierać

Pobierać

Urządzenie MAX Wczesny estymator mocy

1.2

Finał

Pobierać

-

Używana wersja arkusza EPE musi odpowiadać wersji oprogramowania Intel Quartus Prime lub wcześniejszym wersjom oprogramowania Intel Quartus Development Software. Na przykład, jeśli używasz oprogramowania Intel Quartus Development Software v13.1 do generowania pliku EPE, musisz użyć arkusza EPE w wersji 13.1.

1 Wersja 19.4 Intel Stratix 10 Device Early Power Estimator jest ostateczną wersją tego narzędzia. Począwszy od wersji 20.1, zostanie zastąpiony przez nowy Intel FPGA Power and Thermal Calculator, który obsługuje zarówno urządzenia Intel Stratix 10, jak i Intel Agilex. Kalkulator mocy i ciepła Intel FPGA jest dostępny w wersji zintegrowanej z oprogramowaniem Intel Quartus Prime lub w wersji autonomicznej. Wersja autonomiczna jest dostępna do pobrania ze strony Intel Download Center for FPGA na karcie Oprogramowanie dodatkowe.

W przypadku urządzeń Intel Stratix 10 firma Intel zaleca korzystanie z kalkulatora mocy i ciepła układu Intel FPGA, ponieważ korzysta on z najnowszych modeli zasilania. Łącze do pobrania 19.4 Intel Stratix 10 FPGA Early Power Estimator (EPE) zostanie usunięte w przyszłości.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.