Early Power Estimator (EPE) i Analizator zasilania

Funkcje analizy zasilania firmy Intel, które obejmują early power estimator, Intel® FPGA Power and Thermal Calculator i analizator zasilania, umożliwiają oszacowanie zużycia energii, jak pokazano na rys. 1. Gdy podasz więcej szczegółów na temat swoich właściwości projektowych, dokładność szacowania jest większa od wczesnego pojęcia projektu po wdrażanie projektu.

Analiza zasilania od koncepcji projektowej przez wdrożenie projektu.

W przypadku urządzeń Intel® Agilex™ i Intel® Stratix® 10 Intel FPGA Power and Thermal Calculator jest zintegrowany z oprogramowaniem Intel® Quartus® Prime. Możesz uzyskać dostęp do Intel FPGA Power and Thermal Calculator z menu Narzędzia w oprogramowaniu Intel Quartus Prime lub uruchomić polecenie quartus_ptc w powłoce poleceń. Dla wygody projektantów, którzy mogą pracować jedynie przy szacowaniu zużycia energii i nie uruchamiać kompilacji projektowych z oprogramowaniem Intel Quartus Prime, dostępna jest również autonomiczna wersja Intel FPGA Power and Thermal Calculator. Autonomiczna wersja oferuje wszystkie te same funkcje, co wersja Intel FPGA Power and Thermal Calculator zintegrowana w oprogramowaniu Intel Quartus Prime.

Przy użyciu Intel FPGA Power and Thermal Calculator można obliczyć pobór mocy bramek programowalnych w terenie dla Intel Agilex i urządzeń Intel Stratix 10, a w celu dokładniejszego oszacowania zużycia energii użyj analizatora zasilania w oprogramowaniu Intel Quartus Prime. Firma Intel zaleca przełączenie z Intel FPGA Power and Thermal Calculator na Analizator zasilania po udostępnieniu projektu. Analizator zasilania generuje dokładniejsze wyniki, ponieważ zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat Projektu, w tym informacje o trasowaniu i konfiguracji dotyczące każdego z zasobów w projekcie. Wyniki Intel FPGA Power and Thermal Calculator należy traktować jako szacunkową moc, a nie specyfikację. Należy sprawdzić rzeczywiste zużycie energii podczas pracy urządzenia, ponieważ informacje są wrażliwe na rzeczywiste sygnały wejściowe urządzenia i projektu.

Pobierz Intel FPGA Power and Thermal Calculator

Intel FPGA Power and Thermal Calculator samodzielny

Zapewnij autonomiczne narzędzie do Intel FPGA Power and Thermal Calculator

Intel FPGA Power and Thermal Calculator — instrukcja obsługi

Link do Intel FPGA Power and Thermal Calculator instrukcji obsługi

Intel FPGA rodzin z łączami do odpowiednich arkuszy early power estimator (EPE). Jeśli pliki projektowe lub projekt są już skonfigurowane w oprogramowaniu Intel Quartus Prime, oprogramowanie generuje dane, aby automatycznie wypełniać arkusze robocze. W trakcie wdrażania można doprecyzować szacowane zużycie energii za pomocą narzędzia Power Analyzer w oprogramowaniu Intel Quartus Prime.

Tabela 1. Early Power Estimator — pliki do pobrania

Narzędzia

Wersja dokumentu

Status modelu zasilania

Estymator

Instrukcja obsługi

Narzędzia do szacowania zasilania urządzeń Intel® Stratix® 10 dla dwurdzeniowego układu 1SG10M 21.3 Finał Pobierać Pobierać

Early Power Estimator do urządzeń Intel® Stratix® 101

19.4

Zobacz EPE

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator do urządzeń Stratix® IV i Stratix® V

16.0

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator urządzenia Stratix® III

13.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator do urządzeń Stratix® II, Stratix® II GX i HardCopy® II

8.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator urządzenia Stratix

3.3

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator urządzenia Stratix GX

2.4

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator do urządzeń Intel® Arria® 10

19.3

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator do urządzeń Arria® II i Arria® V

16.0

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator urządzenia Arria® GX

8.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator urządzenia Intel® Cyclone® 10 GX

19.3

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator do urządzeń Intel® Cyclone® 10 LP 18.0 Zobacz EPE
Pobierać
Pobierać

Early Power Estimator do urządzeń Cyclone® IV i Cyclone® V

16.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator urządzenia Cyclone® III

13.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator urządzenia Cyclone® II

8.0 SP1

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator urządzenia Cyclone

2.5

Finał

Pobierać

Pobierać

Intel® MAX® 10 FPGA Early Power Estimator

18.1

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator urządzenia MAX® V

12.0

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator do urządzeń MAX® II i MAXIIZ

12.0

Finał

Pobierać

Pobierać

Early Power Estimator urządzenia MAX

1.2

Finał

Pobierać

-

Wersja arkusza EPE, z którego korzystasz, musi odpowiadać wersji oprogramowania Intel Quartus Prime lub wcześniejszych wersji oprogramowania Intel Quartus Development. Przykładowo, jeśli do generowania pliku EPE używasz oprogramowania Intel Quartus Development Software w wersji 13.1, musisz użyć arkusza EPE wersji 13.1.

1 Wersja 19.4 early power estimator Intel Stratix 10 to wersja ostateczna tego narzędzia. Począwszy od wersji 20.1, otrzymujesz nową Intel FPGA Power and Thermal Calculator, która obsługuje urządzenia zarówno Intel Stratix, jak i Intel Agilex. Intel FPGA Power and Thermal Calculator jest zintegrowany w oprogramowaniu Intel Quartus Prime lub w autonomicznej wersji. Samodzielna wersja jest dostępna do pobrania ze strony Centrum pobierania firmy Intel dla FPGA w zakładce Dodatkowe oprogramowanie.

W przypadku urządzeń Intel Stratix 10 firma Intel zaleca korzystanie z Intel FPGA Power and Thermal Calculator, ponieważ korzysta z najnowszych modeli zasilania. Link do pobrania dla wersji 19.4 Intel Stratix 10 FPGA Early Power Estimator (EPE) zostanie usunięty w późniejszym terminie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.