Stratix® GX — pobieranie early power estimator power estimator

Wyniki early power estimator Stratix GX PowerPlay są oparte na wstępnych danych o zasilaniu. Wszelkie wyniki uzyskane podczas korzystania z tego kalkulatora są wstępne. Early Power Estimator Stratix GX PowerPlay zapewnia oszacowanie natężenia prądu (ICC) i mocy (P) na podstawie typowych warunków (temperatura w pomieszczeniu i VCC Intel). Obliczenia te należy wykorzystywać jedynie jako oszacowanie mocy, a nie jako specyfikację. Rzeczywisty ICC należy zweryfikować podczas pracy urządzenia, ponieważ pomiar ten jest wrażliwy na rzeczywisty wzór w urządzeniu i warunki otoczenia.

Instrukcje dotyczące korzystania z early power estimator Stratix GX PowerPlay

Uwaga: aby korzystać z early power estimator Stratix GX PowerPlay, program Microsoft Excel musi zostać zainstalowany na Twoim komputerze.

  1. Pobierz early power estimator Stratix GX PowerPlay do komputera stacjonarnego lub pożądanego folderu i otwórz arkusz kalkulacyjny. (Wybierz "Włącz makra" w wyskakującym okienku.
  2. Wybierz docelowe urządzenie Stratix GX i pakiet z rozwijanego pudełka w sekcji "Urządzenie".
  3. Wprowadź żądane wartości dla dowolnej sekcji zużycia energii i domeny zegara. Wartości ICC i P są obliczane automatycznie, a dla każdej sekcji podane są wartości częściowe ICC i P. Aby uzyskać pomoc w kwestii kategorii kolumn lub wartości, które mają zostać wprowadzone, kliknij daną komórkę.

Uwaga: makro jest osadzone w Stratix early power estimator GX PowerPlay, co pozwala na zresetowanie wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wartości. Jeśli wyłączysz to makro, konieczne będzie ręczne zresetowanie wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wartości.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.