pliki do pobrania: Stratix® II, Stratix II GX oraz HardCopy® II PowerPlay Early Power Estimator

Wyniki early power estimator Altera® Stratix II, Stratix II GX oraz HardCopy II PowerPlay oparte są na wstępnych i scharakteryzowanych danych dotyczących zasilania. Wszelkie wyniki uzyskane podczas korzystania z tego estymatora są wstępne. Early Power Estimator Stratix II, Stratix II GX oraz HardCopy II PowerPlay zapewnia szacowaną moc prądu (ICC) i zasilania (P) na podstawie różnych typowych warunków (np. temperatury otoczenia i ogranicznika VCC). Obliczenia te należy wykorzystywać jedynie jako oszacowanie mocy, a nie jako specyfikację. Rzeczywisty ICC należy zweryfikować podczas pracy urządzenia, ponieważ pomiar ten jest wrażliwy na rzeczywisty wzór w urządzeniu i warunki otoczenia.

Instrukcje dotyczące korzystania z Stratix II, Stratix II GX oraz Early Power Estimator HardCopy II

Uwaga: aby korzystać z Stratix II, Stratix II GX oraz early power estimator HardCopy II PowerPlay, microsoft Excel* musi zostać zainstalowany na komputerze.

  1. Pobierz early power estimator Stratix II, Stratix II GX oraz HardCopy II PowerPlay na początku do komputera stacjonarnego lub pożądanego folderu, i otwórz arkusz kalkulacyjny. (Wybierz Włącz makra w wyskakującym okienku).
  2. Wybierz docelowe urządzenie Stratix II, Stratix II GX oraz HardCopy II i zapakuj je z rozwijanego pudełka w sekcji Głównej.
  3. Wprowadź żądane wartości dla dowolnej sekcji zużycia energii i domeny zegara. Wartości ICC i P należy ponownie obliczyć przy każdej modyfikacji w celu aktualizacji prądu wstrzymania w funkcji temperatury otoczenia. Częściowe ICC i P są podane dla każdej sekcji. Aby uzyskać pomoc w kwestii kategorii kolumn lub wartości, które mają zostać wprowadzone, kliknij daną komórkę.

Uwaga: makro jest osadzone w Stratix II, Stratix II GX oraz Early Power Estimator HardCopy II, co pozwala na zresetowanie wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wartości. Jeśli wyłączysz to makro, konieczne będzie ręczne zresetowanie wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wartości.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.