Early PowerPlay Early Power Estimator — pobieranie Stratix® urządzeń III

Wyniki early power estimator power estimator dla urządzeń Stratix® III są oparte na wstępnych i scharakteryzowanych danych o zasilaniu. Wszelkie wyniki uzyskane podczas korzystania z tego estymatora są wstępne. Early Power Estimator Stratix III PowerPlay zapewnia oszacowanie natężenia prądu (ICC) i mocy (P) na podstawie różnych typowych warunków (takich jak temperatura w pomieszczeniu i VCC Intel).

Uwaga: Obliczenia te należy wykorzystywać jedynie jako oszacowanie mocy, a nie jako specyfikację. Rzeczywisty ICC należy zweryfikować podczas pracy urządzenia, ponieważ pomiar ten jest wrażliwy na rzeczywisty wzór w urządzeniu i warunki otoczenia.

Instrukcje dotyczące korzystania z early power estimator power estimator dla urządzeń Stratix III

  1. Aby móc korzystać z early power estimator PowerPlay Stratix urządzeń III, program Microsoft Excel* musi zostać zainstalowany na Twoim komputerze.
  2. Otwórz arkusz kalkulacyjny, wybierz rodzinę docelowych i pakiety z sekcji Parametr wejściowy w głównej zakładce Early PowerPlay Power Estimator.
  3. Wprowadź zasoby, które będą używane w projekcie. Upewnij się, że szybkość przełączania zasobów odpowiada wydajności sprzętowej.
  4. Po zakończeniu wprowadź wszystkie zasoby do early power estimatoru PowerPlay, wróć do zakładki Główny, aby sprawdzić całkowitą moc, zasilanie statyczne, prąd zasilania itp.

Wybierz poniżej wersję programu PowerPlay Early Power Estimator w programie Microsoft Excel* Stratix urządzeń III:

Microsoft Excel 93-2007* &
Microsoft Excel 2010* 32-bitowe

Microsoft Excel 2010* 64-bitowe

Pobierz Estymator

Pobierz Estymator

Uwaga: Makro jest osadzone w early power estimatorze PowerPlay dla urządzeń Stratix III, co pozwala na zresetowanie wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wartości. Jeśli wyłączysz to makro, konieczne będzie ręczne zresetowanie wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wartości.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.