Narzędzia programistyczne

Istnieje kilka narzędzi programistycznych dostępnych od firmy Intel i innych producentów do użytku w programowaniu urządzeń konfiguracyjnych Intel® i płyt cPLD oraz w konfigurowaniu układów FPGA Intel®. Ta strona jest przewodnikiem zawiera pełne informacje na temat dostępnych obecnie narzędzi programistycznych obsługujących układy Intel FPGA.

Dostępne narzędzia programistyczne

 • Narzędzia programowania Intel FPGA ›
  Należą do nich do pobrania Intel, Intel FPGA Programming Unit (APU) i oprogramowanie do programowania Intel FPGA
 • Testery w obwodzie ›
  Testery w obwodzie używane do programowania i weryfikacji CPLD, które obsługują programowalność w systemie (ISP)
 • Narzędzia do skanowania granic ›
  Narzędzia do skanowania granic używane do programowania i weryfikacji płyt cPLD obsługujących usługodawców internetowych
 • Zewnętrzny programista ›
  Sprzęt programistyczny innych firm obsługujący programowanie układów FPGA firmy Intel
 • Programowanie IEEE 1532 ›
  Urządzenia oparte na procesorach Internetowych firmy Intel, które obsługują programowanie przy użyciu standardu IEEE 1532
 • Dżem STAPL ›
  Przenośne wbudowane narzędzie STAPL (Jam Standard Test and Programming Language) służące do programowania wszystkich płytEK CPLD lub urządzeń konfiguracyjnych oraz do konfigurowania wszystkich urządzeń FPGA obsługujących standard IEEE 1149.1

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.