Programowanie IEEE 1532

Standard programowalności IEEE 1532 (ISP) ma na celu uproszczenie obsługi produkcji urządzeń ISP. Specyfikacja IEEE 1532 umożliwia jednoczesne programowanie w systemie wielu urządzeń, minimalizując czas programowania produkcyjnego. Standard opiera się na standardzie architektury skanowania granic 1149.1 JTAG, rozwiązując zarówno problemy z krzemem, jak i oprogramowaniem, aby stworzyć uproszczone i jednorodne środowisko ISP. Norma określa wspólną platformę oprogramowania do programowania różnych typów urządzeń, w tym urządzeń pamięci i programowalnych urządzeń logicznych (PLD). Umożliwia wspólne programowanie dla wszystkich urządzeń zgodnych ze standardem IEEE 1532 na płycie systemowej.

Standard IEEE 1532 jest uzupełnieniem zatwierdzonego przez JEDEC języka STAPL (Jam Standard Test and Programming Language). Standard IEEE 1532 jest standardem sprzętowym, który definiuje rzeczywisty algorytm ISP dla każdego urządzenia, podczas gdy Jam STAPL jest standardem oprogramowania, który definiuje format pliku, który przechowuje informacje programistyczne dla łańcucha urządzeń.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.