Obsługa programowania w języku Jam STAPL

Język STAPL (Jam Standard Test and Programming Language) jest kompatybilny z programowalnymi urządzeniami logicznymi (PLD), które oferują programowalność w systemie (ISP). Jam STAPL to duży krok naprzód w dostarczaniu standardu na poziomie oprogramowania do programowania w systemie. Wsparcie programistyczne dla Jam STAPL oferuje coraz większa liczba dostawców. Następujący dostawcy obsługują Jam STAPL:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.