Analiza funkcjonalna FPGA, wsparcie jakości i niezawodności

Obsługa układów Intel® FPGA i urządzeń programowalnych

  • Usługi analizy funkcjonalnej/awarii (FA) w układzie FPGA są świadczone w ramach Intel QSC (Quality Support Center). Raporty i wyniki FA nie będą wykorzystywane do żadnych roszczeń i nie zastępują standardowej gwarancji, warunków sprzedaży ani istniejących umów zakupu.

Intel® FPGA i programowalne urządzenia Informacje o jakości i niezawodności

  • Kwalifikacja produktu opiera się na standardach branżowych
  • Raporty kwalifikacyjne i dane z monitorowania niezawodności są dostępne na żądanie

Aby poprosić o pomoc techniczną w zakresie analizy awarii, raporty kwalifikacyjne lub raporty niezawodności lub inne zapytania dotyczące jakości/niezawodności, skorzystaj z pomocy technicznej Intel® Premier lub Intel® Community

Instrukcje dotyczące sposobu rejestrowania się w programie Intel® Premier Support (IPS) dla programu Intel® FPGA

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.