OSIĄGNĄĆ

: Registoryka, E, Authorization oraz Restriction of Chemicals

Od czasu przyjęcia przez UE regulacji nr 1907/2006 w dniu 18 grudnia 2006 r. firma Intel aktywnie monitoruje specyfikę wymogów REACh. może potencjalnie wpłynąć na tysiące osób z branży elektronicznej. Firma Intel przeprowadziła analizę skutków, która obejmuje (przed) rejestrację, powiadomienie o substancjach o bardzo dużym znaczeniu (SVHC) oraz ujawnienie obowiązków informacyjnych w odniesieniu do łańcucha dostaw niższego szczebla i użytkowników.

W celu uzyskania informacji dotyczących obecności reach SVHC w produktach firmy Intel prosimy o zapoznanie się z listem klientów firmy Intel, w celu uzyskania informacji dotyczących jego obecności. Jeśli chcesz dowiedzieć się, które konkretne produkty Intel® zawierają SVHC powyżej progu, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel (w zakresie sprzedaży lub jakości klienta) w swoim regionie.

Definicje zastosowane w REACh

Substancja

Aceton, złoto, tlenki kwasu i chlorek sekwencyjny.

Preparat

Mieszanki substancji, takich jak związki sekwojowe, epoksydy srebrzyste na matrycę dołączyć, termiczne, stopia potencjalnego potencjalnego klienta i inne.

Artykuł

Substancja, której kształt jest ważniejszy niż jej skład chemiczny. Półprzewodnik pakietowy to artykuł, ponieważ ma zdefiniowany kształt.

Użytkownicy niższego szczebla

Każdy, kto używa substancji w celach handlowych.

Zwolnić

"Emisja" substancji lub przygotowania z artykułu.

Autoryzacja

Umożliwienie stosowania substancji włączonych do chowanego XIV.
Autoryzacja może być udzielona jedynie w ograniczonym zakresie.

Minimalizacja zakłóceń w dostawach

Firma Intel opracowała również swój łańcuch dostaw w sprawie potencjalnego wpływu przepisów REACh. Firma Intel jest przekonana, że wprowadzenie tego przepisu w sprawie reachu nie spowoduje potencjalnych problemów z dostawami.

Firma Intel FGPA

Produkty i materiały opakowaniowe firmy Intel są objęte definicją "artykułu". Nie ma produktu i opakowania firmy Intel, które zaliczają się do "substancji samodzielnie" lub kategorii "przygotowania". Produkty i materiały opakowaniowe firmy Intel nie "celowo uwalniają" żadnych "kodów" "szpiku" lub "przygotowania" podczas normalnego użytkowania przez cały okres ich cyklu życia. Intel® FPGA urządzeniach znajdziesz tutaj.

Wpływ SVHC na produkty Intel FPGA

Lista SVHC z dnia 1 września 2009 r.

Wraz z publikacją nowej listy SVHC przez AGENCJĘ 1 września 2009 r. oraz prawdopodobieńszeniu, że niektóre z tych SVHC mogą zostać wybrane do autoryzacji, firma Intel przeprowadziła badanie łańcucha dostaw i stwierdziło, że żadne z jej urządzeń i materiałów opakowaniowych nie zawiera żadnego z SVHC. Nazwy substancji do ich wniosku jako SVHC to:

Identyfikacja substancji

Obecność w Intel FPGA
Urządzenia lub opakowania /materiały wysyłkowe

Nazwa substancji

Numer CAS

Numer WE

Ropa Anthneckene

90640-80-5

292-602-7

Nie

Ropa Anthneckene, pasta anthlacene, światła z przepychem

91995-17-4

295-278-5

Nie

Ropa anthnane, pasta anthneckene, ułamek anthneckene

91995-15-2

295-275-9

Nie

Ropa Anthneckene, anthnecke-low

90640-82-7

292-604-8

Nie

Ropa anthnane, pasta anthnafen

90640-81-6

292-603-2

Nie

Rozstaw węgla, wysoka temperatura

65996-93-2

266-028-2

Nie

Acrylamide

79-06-1

201-173-7

Nie

Aluminiosilicate, światłowody oporne na przełamywacze

650-017-00-8

Nie

Aluminosilicate zirconia, światłowody oporne na przełamywacze

650-017-00-8

Nie

2,4-Dinitrotoluene

121-14-2

204-450-0

Nie

Phthalate Diisothalyl

84-69-5

201-553-2

Nie

Chromat potencjalnego klienta

7758-97-6

231-846-0

Nie

Czerwony siarczan chromianu potencjalnego chromianu
(Indeks kolorów, czerwona czerwień 104)

12656-85-8

235-759-9

Nie

Żółta siarkochromat potencjalnego klienta
(indeks kolorów, żółta 34)

1344-37-2

215-693-7

Nie

Tris(2-chloroopatopatia) – opatopatian

115-96-8

204-118-5

Nie

Lista SVHC z dnia 30 czerwca 2008 r.

Według stanu z 30 czerwca 2008 r. lista 15 substancji SVHC jest listą kandydatów do uzyskania upoważnienia.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer CAS

Numer WE

Anthneckene

120-12-7

204-371-1

Nie

4,4'- Diaminodiphenylmethane

101-77-9

202-974-4

Nie

Phthalate Dithalyl

84-74-2

201-557-4

Nie

Cyklododekane

294-62-2

206-33-9

Nie

Dichlorek cobalt

7646-79-9

231-589-4

Nie

Pentaoxide Zięćsena

1303-28-2

215-116-9

Nie

Chyłka na wydmuchiowy

1327-53-3

215-481-4

Nie

Dichromate dichromate, dikrzemian

7789-12-0

-

Nie

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (szer. xylene)

81-15-2

201-329-4

Nie

Bis (2-heksylo-phthalate) (DEHP)

117-81-7

204-211-0

Nie

Hexamodocyclododecane (HBCDD)

25637-99-4

247-148-4

Nie

Alkanes, C10-13, chlor (paraffiny z krótkim łańcuchem łańcucha)

85535-84-8

287-476-5

Nie

Tlenk bis(trifenylotyny)

56-35-9

200-268-0

Nie

Arsenate potencjalnego klienta

7784-40-9

232-064-2

Nie

Arsen triekso wys.

15606-95-8

427-700-2

Nie

Phthalate Butyl wyszukanego w bazie butylów

85-68-7

201-622-7

Nie

Lista SVHC z dnia 8 marca 2010 r.

W dniu 8 marca 2010 r. AGENCJA OPUBLIKOWAŁA WNIOSEK o zidentyfikowanie kolejnych ośmiu osób, jako SVHC oraz ewentualnych kandydatów do uzyskania upoważnienia.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer CAS

Numer WE

Trichlorofenena

79-01-6

201-167-4

Nie

Kwas boric

10043-35-11113-50-1

233-139-2 /
234-343-4

Nie

Tetraborat di-s siate, bez rozmyty

1330-43-4
12179-04-3
1303-96-4

215-540-4

Nie

Heptaoxide tetraboron disszenia, krzemian

12267-73-1

235-541-3

Nie

Chromat S prześwietlić

7775-11-3

231-889-5

Nie

Chromat z oszołomienia

7789-00-6

232-140-5

Nie

Dichromate amonu

7789-09-5

232-143-1

Nie

Dichromate Zykładka Ziętkowa

7778-50-9

231-906-6

Nie

Lista SVHC z grudnia 2010 r.

W grudniu 2010 r. W grudniu 2010 r. W grudniu 2010 r. W systemie WIOŚ opublikowano kolejnych osiem projektów, jako SVHC oraz ewentualnych kandydatów do uzyskania upoważnienia.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer CAS

Numer WE

2-Etoxyethaethalp

110-80-5

203-804-1

Nie

2-Methoxyethaputer

109-86-4

203-713-7

Nie

Di(ace,ace, cobalt)

71-48-7

200-755-8

Nie

Węglan cobalt (II)

513-79-1

208-169-4

Nie

Dinitrate cobalt

10141-05-6

233-402-1

Nie

Siarczyste cobalt (II)

10124-43-3

233-334-2

Nie

Chromium chromxide

215-607-8

1333-82-0

Nie

Kwasy wytwarzane z chromu i oligomerów:
1) Kwas chromowy
2) Kwas dichromowy

1) 231-801-5
2) 236-881-5

1) 7738-94-5
2) 13530-68-2

Nie

Lista SVHC z dnia 20 czerwca 2011 r.

W dniu 20 czerwca 2011 r. W dniu 2011-01-20-2011, WIOŚ opublikowała kolejnych ośmiu pracowników, jako SVHC i ewentualnych kandydatów do uzyskania upoważnienia.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer CAS

Numer WE

2-Etoxylokacet aceilet

111-15-9

203-839-2

Nie

Chromian strontu

7789-06-2

232-142-6

Nie

1,2— Kwas ułóżenedicarboxylowy, di-C7-11- rozgałęziony i liniowy ester alkilowy (DHNUP)

68515-42-4

271-084-6

Nie

Hydrazine

7803-57-8

206-114-9

Nie

1-Mkit-2-arolidone

872-50-4

212-828-1

Nie

1,2,3-Trichloropropane

96-18-4

202-486-1

Nie

1,2 — kwas alkilowy, di-C6-8 rozgałęziony, bogaty w C7 (DIHP)

71888-89-6

276-158-1

Nie

Lista SVHC z dnia 19 grudnia 2011 r.

W dniu 19 grudnia 2011 r. W dniu 19 grudnia 2011 r., WIOŚ opublikowała kolejnych ośmiu pracowników, jako SVHC i ewentualnych kandydatów do uzyskania upoważnienia.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer CAS

Numer WE

Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibers

Nie

Arsenate wchłaniania na osłupienie

7778-44-1

231-904-5

Nie

Eter Bis(2-methoxy sekwencyjny)

111-96-6

203-924-4

Nie

Refractoryzacyjne światłowody z Aluminosilicate – Fibers

Nie

Hydroxyoctaoxodizincatedichromate weksla e-induntoodizincatedichromate

11103-86-9

234-329-8

Nie

Wskaźnik "lead" wyśmianego

6477-64-1

229-335-2

Nie

N, N-dimseksekwencamid

127-19-5

204-826-4

Nie

Kwas arsenowy

7778-39-4

231-901-9

Nie

2-Methoxyaniline; o-Anisi rząd

90-04-0

201-963-1

Nie

Sistema trilead sistema

3687-31-8

222-979-5

Nie

1,2-dichloroetan

107-06-2

203-458-1

Nie

Ósemkowe chromat pentazinc

49663-84-5

256-418-0

Nie

Fenol 4-(1, 1, 3, 3-tetramschefenylo)

140-66-9

205-426-2

Nie

Firmowa reakcja oligomeryczna, z aniliną

25214-70-4

500-036-1

Nie

Phthalate Bis(2-methoxythalate)

117-82-8

204-212-6

Nie

Leadide, azide potencjalnych klientów

13424-46-9

236-542-1

Nie

Styphnate potencjalnego klienta

15245-44-0

239-290-0

Nie

2,2'-dichloro-4,4'-mkitenedianiline

101-14-4

202-918-9

Nie

Fenoloftaleiny

77-09-8

201-004-7

Nie

Tris dichromium (chromate)

24613-89-6

246-356-2

Nie

Lista SVHC z dnia 18 czerwca 2012 r.

W dniu 18 czerwca 2012 r. W dniu 18 czerwca 2012 r. AGENCJA OPUBLIKOWAŁA KOLEJNYCH 13 osób, jako SVHC i ewentualnych kandydatów do uzyskania upoważnienia.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer CAS

Numer WE

[4-[4,4'-bis(dimsztemamino) terrafenyliden]cycbunexa-2,5-dien-1-yliden]dimsztemammonium (C.I. Basic Violet 3) [z ≥ 0,1% ketonu Michlera (WE nr 202-027-5) lub bazy Michlera (WE nr 202-959-2)]

548-62-9

208-953-6

Nie

α, α-Bis[4-(dimfenamino)phenyl]-4 (fenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [z ≥ 0,1% ketonu Michlera (WE nr 202-027-5) lub bazy Michlera (WE nr 202-959-2)]

6786-83-0

229-851-8

Nie

N, N,N', N'-tetram odwłok-4,4'-msztemedianiline (baza Michlera)

101-61-1

202-959-2

Nie

1,3,5-tris[(2S i 2R)-2, 3-epoxypropyl]-1, 3, 5-triazine-2, 4,6-(1H, 3H, 5H)-nieprzewidzianych (β-TGIC)

59653-74-6

423-400-0

Nie

Diboron - chyłek

1303-86-2

215-125-8

Nie

1,2-bis(2-methoxyethoxy)etan (TEGDME; triglyme)

112-49-2

203-977-3

Nie

4,4'-bis(dimkitamino)-4''-(mkitamino)trityl [z ≥ 0,1% ketonu Michlera (WE nr 202-027-5) lub bazy Michlera (WE nr 202-959-2)]

561-41-1

209-218-2

Nie

Potencjalny klient(II) bis(sulfonate)

17570-76-2

401-750-5

Nie

Formamid

75-12-7

200-842-0

Nie

[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimlokamino)phenyl]mkitene]cycznaseksa-2,5-dien-1-ylidene] dimfenammonium chlorek (C.I. Basic Blue 26) [z ≥ 0,1% ketonu Michlera (WE nr 202-027-5) lub bazy Michlera (WE nr 202-959-2)]

2580-56-5

219-943-6

Nie

1,2-dimethoxyethane; eter dimlokasentol ether (EGDME)

110-71-4

203-794-9

Nie

1,3,5-Tris(cycloneiran-2-ylm zgłębak)-1,3,5-triazinane-2, 4,6-wyszukaj (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

Nie

4,4'-bis(dimfenamino)kodofenon (keton Michlera)

90-94-8

202-027-5

Nie

Lista SVHC z dnia 17 grudnia 2012 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer CAS

Numer WE

Eter Bis(pentamodomfenyl) (DecaBDE)

1163-19-5

214-604-9

Nie

Kwas pentacosafluurotridecanoic

72629-94-8

276-745-2

Nie

Kwas Tricosafluorododecanoic

307-55-1

206-203-2

Nie

Kwas henicosafluorphdecanoic

2058-94-8

218-165-4

Nie

Kwas heptacosafluorotesocanoic

376-06-7

206-803-4

Nie

4-(1,1, 3,3-tetramlocylokyl)fenol, etoxylated — obejmujący dobrze zdefiniowane substancje i substancje PANDEMICB, inicjatory i homologi

-

-

Nie

4-nieilfenol, rozgałęzione i liniowe substancje o liniowym i/lub rozgałęzionym łańcuchu alkilonym o liczbie 9 kowalentnie powiązanych w pozycji 4 z fenolem, obejmujące również KODCB i dobrze zdefiniowane substancje, które obejmują jeden z pojedynczych izomerów lub ich połączenie

-

-

Nie

2-dicarboxamid (C,C'-azodi(formamide))

123-77-3

204-650-8

Nie

Cycfanexane-1,2-dicarboxylic anlokide (hexaophophthalic anfanogenek - HHPA)

85-42-7

201-604-9

Nie

Anznak hexafanefasztthalic hexasztemóryk, Hexaopato-4-mthalic anznafetamid, Hexafano-1-mfanfasztalczny anfaszyd, Hexaopato-3-m przemysłthalic anlocyd

25550-51-0

247-094-1

Nie

Anznak hexafanefasztthalic hexasztemóryk, Hexaopato-4-mthalic anznafetamid, Hexafano-1-mfanfasztalczny anfaszyd, Hexaopato-3-m przemysłthalic anlocyd

19438-60-9

243-072-0

Nie

Anznak hexafanefasztthalic hexasztemóryk, Hexaopato-4-mthalic anznafetamid, Hexafano-1-mfanfasztalczny anfaszyd, Hexaopato-3-m przemysłthalic anlocyd

48122-14-1

256-356-4

Nie

Anznak hexafanefasztthalic hexasztemóryk, Hexaopato-4-mthalic anznafetamid, Hexafano-1-mfanfasztalczny anfaszyd, Hexaopato-3-m przemysłthalic anlocyd

57110-29-9

260-566-1

Nie

Kwas octowy Methoxy

625-45-6

210-894-6

Nie

1,2-Kwas 1,2-Krotny, rozgałęziony i liniowy

84777-06-0

284-032-2

Nie

Diisopentylphthalate (PRZEMÓWIENIE)

605-50-5

210-088-4

Nie

N-pentyl-izopentylatphtalate

-

-

Nie

1,2-Propahoxyethane

629-14-1

211-076-1

Nie

N,N-dimopatopatformamid; dimischemia formamid

68-12-2

200-679-5

Nie

Dichlorek difenyltyny (DBT)

683-18-1

211-670-0

Nie

Kwas octowy, lead acetic, podstawowy

51404-69-4

257-175-3

Nie

Podstawowy dwutlenku węglanu potencjalnego (trilead bis(węglan)difotloksyd)

1319-46-6

215-290-6

Nie

Siarczan tlenku potencjalnych klientów (podstawowy siarczan potencjalnego klienta)

12036-76-9

234-853-7

Nie

[Phthalato(2-)]dioxotrilead (phthalate potencjalnego dibasu)

69011-06-9

273-688-5

Nie

Dioxrobi (stearato)trilead

12578-12-0

235-702-8

Nie

Kwasy ekscesowe, C16-18, ołów i kwasy

91031-62-8

292-966-7

Nie

Bis potencjalnego klienta (tetrafluoborate)

13814-96-5

237-486-0

Nie

Identyfikator potencjalnego klienta

20837-86-9

244-073-9

Nie

Dinitrate potencjalnego klienta

10099-74-8

233-245-9

Nie

Tlenki potencjalnych klientów (monoxide potencjalnego klienta)

1317-36-8

215-267-0

Nie

Tetroxyd potencjalnego klienta (potencjalny klient w kolorze orange)

1314-41-6

215-235-6

Nie

Tytan potencjalnych klientów – e-in-on

12060-00-3

235-038-9

Nie

Tlenku tytanu zirconium potencjalnego klienta

12626-81-2

235-727-4

Nie

Siarka tetraoxide Pentalead

12065-90-6

235-067-7

Nie

Żółć przewodu antymoniego, żółt.

8012-00-8

232-382-1

Nie

Kwas Sili acid, barium, rozdysponowane ołówem

68784-75-8

272-271-5

Nie

Kwas Sili acid, lead siolo

11120-22-2

234-363-3

Nie

Kwas siarkowoduszny, lead, dibasic

62229-08-7

263-467-1

Nie

Tetraiseklead

78-00-2

201-075-4

Nie

Siarka tetralead i taksektyd siarkowy

12202-17-4

235-380-9

Nie

Trilead oswajalnia ws. szponów

12141-20-7

235-252-2

Nie

Furan

110-00-9

203-727-3

Nie

tlenku propylenu; 1,2-epoksypropane; mkitoxirane

75-56-9

200-879-2

Nie

Siarczan Diisekcji

64-67-5

200-589-6

Nie

Siarczyste Dimisektu

77-78-1

201-058-1

Nie

3-przesiedlanie-2-msztemów-2-(3-mischaschem)-1,3-semazolioschia

143860-04-2

421-150-7

Nie

Dinoseb

88-85-7

201-861-7

Nie

4,4'-m o-toluikiti

838-88-0

212-658-8

Nie

4,4-kondycyjna ełdianiline i jej suwki

101-80-4

202-977-0

Nie

4-Ententobenzene; 4-Fenylazoaniline

60-09-3

200-453-6

Nie

4-msztem-m-fenylenediamina (2,4-toluen-diamine)

95-80-7

202-453-1

Nie

6-methoxy-m-tolui rząd (p-cresi rządowy)

120-71-8

204-419-1

Nie

Bifenyl-4-ylamina

92-67-1

202-177-1

Nie

o-sizotoluene

97-56-3

202-591-2

Nie

o-Tolui rządowy; 2-Chyłtowiatoluene

95-53-4

202-429-0

Nie

N-mkitacetamid

79-16-3

201-182-6

Nie

1-bromopropane; bromek n-propyl

106-94-5

203-445-0

Nie

Lista SVHC z dnia 20 czerwca 2013 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer CAS

Numer WE

Kadm

7440-43-9

231-152-8

Nie

Tlenku cadmium

1306-19-0

215-146-2

Nie

Pentadecafluetetanat amonu (APFO)

3825-26-1

223-320-4

Nie

Kwas pentadecafluoteocanowy (PFOA)

335-67-1

206-397-9

Nie

Phthalate Firmy Firmy wg Firmy wg Firmy adentylowej (DPP)

131-18-0

205-017-9

Nie

4-nonylfenol, rozgałęziony i liniowy, etoxylated
[substancje o liniowym i/lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym o liczbie 9 covalently covalently w pozycji 4 do fenolu, etoxylated obejmujące PANDEMICB i dobrze zdefiniowane substancje, oznakowanie i homologi, które obejmują którykolwiek z poszczególnych izomerów i/lub ich kombinacji]

-

-

Nie

Lista SVHC z dnia 16 grudnia 2013 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Siarczek cadmiu

215-147-8

1306-23-6

Nie

Disopatopatia 4-azo-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (C.I. Direct Black 38)

217-710-3

1937-37-7

Nie

Phthalate Dihexyl

201-559-5

84-75-3

Nie

Imidazoli rządowy-2-s- sione; (2-imidazoline-2-kwas)

202-506-9

96-45-7

Nie

Trixylyl rixylyate

246-677-8

25155-23-1

Nie

Disphenyl 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-afaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28)

209-358-4

573-58-0

Nie

Di(acetem) potencjalnych klientów

206-104-4

301-04-2

Nie

Lista SVHC z dnia 16 czerwca 2014 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

1,2-Kwas ełkoliczowy, dihexyl ester, rozgałęziony i liniowy

271-093-5

68515-50-4

Nie

przesiedlanie; kwas perborowy, s s przesuwnik

239-17-9;
234-390-0

-

Nie

Nadtłokomisaborat Siwego

231-556-4

7632-04-4

Nie

Chlorek cadmium

233-296-7

10108-64-2

Nie

Lista SvHC z dnia 17 grudnia 2014 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Fluor cadmium

232-222-0

7790-79-6

Nie

Siarka cadmium

233-331-6

10124-36-4, 31119-53-6

Nie

2-kwasotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylofenol (KU-320)

223-346-6

3846-71-7

Nie

2-(2H-kwasoterriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylofenol (KB-328)

247-384-8

25973-55-1

Nie

2-tkhaseksyl 10-opatiwano-4,4-dioctyl-7-s- schemacie-8-schemacie-3,5-opatiia-4-stannateistecanoate (DOTE)

239-622-4

15571-58-1

Nie

masa reakcyjna 2-tkhaseksyla 10-opatiwanego-4,4-dioctyl-7-iloha-8-opatopatia-3,5-tikia-4-stannateokawanoate i 2-tkhahexyl 10-opatopatiwanego-4-[[2-[(2-przesiedlaniehexyl)wys.]-2-sihahashasha]4-oktylo-7-chylato-8-syfha-3,5-tikia-4-stannateocanoate (masa reakcji DOTE i FCI)

-

-

Nie

Lista SvHC z dnia 15 stycznia 2019 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

1,7,7-trimopatopatia-3-(fenylomloken)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one

3-letniej Siedlidene, 7- i 7-letniej Siedlidene. 3-LOGICZNY

239-139-9

15087-24-8

Nie

2,2-bis(4'-hydroksyfenylo)-4-m zognisktan

401-720-1

6807-17-6

Nie

Fluoranthene z Koderii Ii

205-916-6

207-08-9

Nie

Fluorantena

205-912-4

206-44-0; 93951-69-0

Nie

Fenantena

201-581-5

85-01-8

Nie

Pirenu

204-927-3

129-00-0; 1718-52-1

Nie

Lista SvHC z dnia 15 czerwca 2015 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

1,2-kwas ugniazdedicarboxylowy, estery di-C6-10-alkilowe; 1,2-konfluenedicarbylowy kwas, mieszany decyla i heksyla oraz ósemki z ≥ 0,3% ftalanu dihexyl (WE nr 201-559-5)

271-094-0 272-013-1

68515-51-5 68648-93-1

Nie

5-sec-butyl-2-(2,4-dimkitofenex-3-en-1-yl)-5-mischas-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimkitofenex-3-en-1-yl)-5-mkit-1,3-dioxane [2] [obejmujące jeden z pojedynczych stereoisomerów [1] i [2] lub dowolnej ich kombinacji]

-

-

Nie

Lista SvHC z dnia 17 grudnia 2015 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Nitrobenzenu

202-716-0

98-95-3

Nie

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)fenol (KB-327)

223-383-8

3864-99-1

Nie

2-(2H-kwasotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(s-butyl)fenol (MIC-350)

253-037-1

36437-37-3

Nie

1,3-propanesulton

214-317-9

1120-71-4

Nie

Perfluorononan-1-oic-acid oraz jego siwa i ammon

206-801-3

375-95-1 21049-39-8 4149-60-4

Nie

Lista SvHC z dnia 16 czerwca 2016 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Chrysene ,,,, e-gry- io de szer. [ 70 m]

200-028-5

50-32-8

Nie

Lista SVHC z dnia 12 stycznia 2017 r.

Firma Intel, KTÓRA NIE WYKORZYSTUJE żadnej informacji o zaistniałej sytuacji, wymienionej w poniższej tabeli, z wyjątkiem KOD-72222220000000022000022000020002200 Prosimy o zapoznanie się z następującą informacją DCL w celu uzyskania aktualizacji w sprawie INFRASTRUKTURA: Pobierz list klienta Intel, Firma Cortan, dla REACh,

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

4,4'-izopropylidenedifenol Bisfenol A; Bpa

201-245-8

80-05-7

Tak

4-heptyfenol, rozgałęziony i liniowy

-

-

Nie

Kwas nonadecafluedecanoic (PFDA) i jego siwór i kwas ammonowy

206-400-3 - 221-470-5

335-76-2 3830-45-3 3108-42-7

Nie

fenol p-(1, 1,1-dimszklipropyl)

201-280-9

80-46-6

Nie

Lista SvHC z dnia 7 lutego 2017 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Kwas perfluorfanexane-1-sulphonic i jego rozmycie PFHxS

-

-

Nie

Lista SvHC z dnia 15 stycznia 2018 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Koder-in-on

200-280-6

56-55-3,
1718-53-2

Nie

Węglan cadmium

208-168-9

513-78-0

Nie

Wodorotlenek cadmium

244-168-5

21041-95-2

Nie

Nitrate cadmium

233-710-6

10022-68-1,
10325-94-7

Nie

Chrysene

205-923-4

218-01-9,
1719-03-5

Nie

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[1] 12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene ("Dechlorane Plus"™)

obejmujące którykolwiek z jego indywidualnych anty- i syn-iomerów lub dowolną ich kombinację

-

-

Nie

Produkty reakcyjne 1,3,4-cycloneadiazolitik-2,5-tikione, wałehyd i 4-heptylofenol, rozgałęzione i liniowe (RP-HP)
z ≥0,1% z 4-heptylofenolem, rozgałęzionym i liniowym (4-HPbl)

-

-

Nie

Lista SvHC z dnia 27 czerwca 2018 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Kwas 1,2,4-tricarboxylic 1,2 anfikidu
trimellitic anbiod; Tma

209-008-0

552-30-7

Nie

Koder-in-on-in-in-on-in-in-on

205-883-8

191-24-2

Nie

Decamlopentasiloxane deamekslopentasiloxane
D5

208-764-9

541-02-6

Nie

Phthalate dicycthalexyl
DCHP

201-545-9

84-61-7

Nie

Oktabor disimekt

234-541-0

12008-41-2

Nie

Dodecamekseksasiloxane
D6

208-762-8

540-97-6

Nie

Kitenediamina
Eda

203-468-6

107-15-3

Nie

Ołów

231-100-4

7439-92-1

Nie (części bezołowiowe)

Tak (części wiodące)

Octamkitcyclotetrasiloxane
D4

209-136-7

556-67-2

Nie

Terphenyl, wyekskrypowany

262-967-7

61788-32-7

Nie

Lista SvHC z dnia 15 stycznia 2019 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

1,7,7-trimopatopatia-3-(fenylomloken)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one

3-letniej Siedlidene, 7- i 7-letniej Siedlidene. 3-LOGICZNY

239-139-9

15087-24-8

Nie

2,2-bis(4'-hydroksyfenylo)-4-m zognisktan

401-720-1

6807-17-6

Nie

Fluoranthene z Koderii Ii

205-916-6

207-08-9

Nie

Fluorantena

205-912-4

206-44-0; 93951-69-0

Nie

Fenantena

201-581-5

85-01-8

Nie

Pirenu

204-927-3

129-00-0; 1718-52-1

Nie

Lista SvHC z dnia 16 lipca 2019 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

2,3,3,3-tetrafluńskiego-2-(heptafluzeniepropoxy)kwasu propionowego, jego klików i acyl halochinianu

-

-

Nie

2-methoxylokacet acefolet

203-772-9

110-49-6

Nie

4-tert-butylofenol

202-679-0

98-54-4

Nie

Tris (4-nonylfenyl, rozgałęziony i liniowy) opatentowany (TNPP) z ≥ 0,1% w/w 4-nieyfenolu, rozgałęzionego i liniowego (4-NP)

-

-

Nie

Lista SvHC z dnia 20 stycznia 2020 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Kwas siarkowo-perfluifalanowy (PFBS) i jego siwki

-

-

Nie

Phthalate Diislocexyl

276-090-2

71850-09-4

Nie

2-mopatopatia-1-(4-msztemofenyl)-2-opatopatiopropan-1-jeden

400-600-6

71868-10-5

Nie

2-wyszukaj-2-dimszsefakamino-4'-opatopatopatiiofafenon

404-360-3

119313-12-1

Nie

Lista SvHC z dnia 25 czerwca 2020 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Difanylbis(pentane-2, 4-chromato-O,O')tin

245-152-0

22673-19-4

Nie

Butyl 4-hydroksybenzoate

202-318-7

94-26-8

Nie

2-mszidazol

211-765-7

693-98-1

Nie

1-szemidazol

214-012-0

1072-63-5

Nie

Lista SvHC z dnia 25 czerwca 2020 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Difanylbis(pentane-2, 4-chromato-O,O')tin

245-152-0

22673-19-4

Nie

Butyl 4-hydroksybenzoate

202-318-7

94-26-8

Nie

2-mszidazol

211-765-7

693-98-1

Nie

1-szemidazol

214-012-0

1072-63-5

Nie

Lista SvHC z dnia 19 stycznia 2021 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Dioctyltina, czyli dioctyltin, dioctyl-, bis(acyloxy) wywodzi się ze każdej innej wersji stannane, dioctyl-, bis(acyloxy acyloxy). w którym C12 jest numerem emisji dwutlenku węgla wynoszącym 2, tj. acyloxy moiety;

Dioctyltina, dioctyltin, stannane, dioctyl-, bis(acyloxy) pochodzi

-

-

Nie

Dioctyltina, wyrachuran

222-883-3

3648-18-8

Stannane, dioctyl-, bis(acyloxy) pochodzi

293-901-5

91648-39-4

Nie

Bis(2-(2-methoxyethoxy)ether

205-594-7

143-24-8

Nie

Lista SvHC z dnia 19 stycznia 2021 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Dioctyltina, czyli dioctyltin, dioctyl-, bis(acyloxy) wywodzi się ze każdej innej wersji stannane, dioctyl-, bis(acyloxy acyloxy). w którym C12 jest numerem emisji dwutlenku węgla wynoszącym 2, tj. acyloxy moiety;

Dioctyltina, dioctyltin, stannane, dioctyl-, bis(acyloxy) pochodzi

- - Nie

Dioctyltina, wyrachuran

222-883-3

3648-18-8

Stannane, dioctyl-, bis(acyloxy) pochodzi

293-901-5

91648-39-4

Nie

Bis(2-(2-methoxyethoxy)ether

205-594-7

143-24-8

Nie

Lista SvHC z dnia 19 stycznia 2021 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Dioctyltina, czyli dioctyltin, dioctyl-, bis(acyloxy) wywodzi się ze każdej innej wersji stannane, dioctyl-, bis(acyloxy acyloxy). w którym C12 jest numerem emisji dwutlenku węgla wynoszącym 2, tj. acyloxy moiety;

Dioctyltina, dioctyltin, stannane, dioctyl-, bis(acyloxy) pochodzi

- -
Nie

Dioctyltina, wyrachuran

222-883-3

3648-18-8

Stannane, dioctyl-, bis(acyloxy) pochodzi

293-901-5

91648-39-4

Nie

Bis(2-(2-methoxyethoxy)ether

205-594-7

143-24-8

Nie

Lista SVHC z dnia 8 lutego 2021 r.

Identyfikacja substancji

Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych

Nazwa substancji

Numer WE

Numer CAS

Phenol, produkty alkilacyjne (głównie w pozycji para) z bogatymi w C12 łańcuchami alkilowymi rozgałęzionymi od oligomeryzacji, obejmujące poszczególne izomery i/lub ich kombinacje (PDDP)

-

-

Nie

Fenol, dodecyl-, rozgałęziony

310-154-3

121158-58-5

Nie

Fenol, (tetraprofenyl) – pochodne

-

74499-35-7

Nie

Fenol, 4-dodecyl, rozgałęziony

-

210555-94-5

Nie

4-izododecyfenol

-

27459-10-5

Nie

Fenol, tetrapropylene-

-

57427-55-1

Nie

Fenol, 4-izododecyl-

-

27147-75-7

Nie

Kwas ortopborowy, s s przesuwnik

-

-

Nie

kwas boric (H3BO3), s przesiedlaniny, przemyslan

-

25747-83-5

Nie

Kwas boric (H3BO3), dis rozdeszenia

-

22454-04-2

Nie

Orthoborate trisiopatii

238-253-6

14312-40-4

Nie

Kwas boric, s s przesilenia

215-604-1

1333-73-9

Nie

Kwas ortopborowy, s s przesuwnik

237-560-2

13840-56-7

Nie

Kwas boric (H3BO3), siarcha (1:1)

-

14890-53-0

Nie

średniołańcuchowe chlorowane paraffiny (MCCP), substancje, które składają się z więcej niż lub są równe 80% chloroalkanom liniowym o długości łańcucha węgla w zakresie od C14 do C17

-

-

Nie

Alkanes, C14-16, chlor

-

1372804-76-6

Nie

Alkanes, C14-17, chlor

287-477-0

85535-85-9

Nie

di-, tri- i tetrachlorotenotekakan

950-299-5

-

Nie

Teszkakan, pochodzi z chloru

-

198840-65-2

Nie

semaralna

203-856-5

111-30-8

Nie

Bisfenol 4,4'-(1-m odwłokpropyliden)

201-025-1

77-40-7

Nie

2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd i jego indywidualne stereoisomery

-

-

Nie

(2R)-3-(4-tert-butylfenyl)-2-msztempropanal

-

75166-31-3

Nie

2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd

201-289-8

80-54-6

Nie

(2S)-3-(4-tert-butylfenyl)-2-msztempropanal

-

75166-30-2

Nie

2,2-bis(bromomseksuaw)propane-1,3-diol (BMP); 2,2-dimsztempropan-1-ol, pochodna trimobilmo/3-bromo-2, 2-bis(bromomopatyka)-1-propanne (TBNPA); 2,3-dimobilmo-1-propadir (2,3-DBPA)

-

-

Nie

2,2-dimsztempropan-1-ol, pochodna tri obamo (TBNPA)

253-057-0

36483-57-5

Nie

3-bromo-2,2-bis(bromomopatiopatia)-1-propalok (TBNPA)

-

1522-92-5

Nie

2,2-bis(bromomseksuaw)propane-1,3-diol (BMP)

221-967-7

3296-90-0

Nie

2,3-dimobilmo-1-propadir (2,3-DBPA)

202-480-9

96-13-9

Nie

1,4-dioxane

204-661-8

123-91-1

Nie

Lista SVHC z dnia 17 stycznia 2022 r.

Lista SVHC z dnia 10 czerwca 2022 r.

Identyfikacja substancji
Obecność w urządzeniach Intel FPGA lub opakowaniach/materiałach wysyłkowych
Nazwa substancji
Numer WE
Numer CAS

N-(hydroksymlokasek)akryloamid

213-103-2

924-42-5

Nie

Stałe monitorowanie listy SVHC i listy INTERFEJSU SIECIOWEGO

Firma Intel proaktywnie monitoruje dodatkowe substancje dodane do listy SVHC. Ponadto firma Intel monitoruje wykaz substancji znajdujących się na liście ChemSec (International Chemical Secretarit) na stronie internetowej firmy http://www.chemsec.org/.

Wszyscy dostawcy wyższego szczebla firmy Intel, w tym partnerzy produkcyjni i dostawcy części elementów, zostali poinformowani o opublikowanej liście SVHC i SYNCH.

Firma Intel korzysta z bardzo kompleksowej bazy danych "Produkt z chyłonką", aby zarządzać całym swoim składem materiałów do celów deklaracji materiałowej. SVHC i LISTA WSA będą wciąż przedmiotami znajdującymi się w bazie danych, by określić ich obecność.

Dostarczanie informacji klientowi

Firma Intel jest w pełni przygotowana na spotkanie z art. 33 reach. Klienci mogą pobierać deklaracje materiałowe ze strony Deklaracji materiałów firmy Intel, gdy istnieje potrzeba ujawnienia artykułów zawierających którąkolwiek z substancji wymienionych na listach kandydatów powyżej.

Chęć ponownego ekscesu Wyszuka

Firma Intel zakończyła pomiary swojego łańcucha dostaw w sprawie stosowania substancji wymienionych w e-dokumencie WIOŚ. Żadna z substancji wymienionych w "Chyłka", jest stosowana w Intel FPGA urządzeniach lub opakowaniu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.