Obsługa cyfrowego przetwarzania sygnału

Ewolucja technologii poprawia się w znacznie wykracza poza tradycyjne możliwości urządzeń programowalnych cyfrowych przetwarzania sygnałów (DSP). Stopień elastyczności oferowany przez programowalną logikę i związane z tym korzyści w zakresie przepustowości sprawiają, że układy FPGA i PLD stają się coraz bardziej atrakcyjnymi alternatywami dla aplikacji o dużej wydajności.

W nowoczesnych systemach wielokanałowych, w których podobne dane docierają z bardzo wysoką częstotliwością próbkowania i podlegają jednoczesnym transformacjom algorytmicznym, implementacje FPGA o wysokich szybkościach I/O i równoległych strukturach zapewniają wymierną korzyść za ułamek kosztów wieloprocesorowego podejścia DSP.

Zestaw dokumentacji DSP intel® FPGA przedstawia przepływ projektowy powszechnie stosowany w społeczności projektantów FPGA.

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-3bb2fede81914ffabfb7e39c78121719"],"AND":["etm-A6C81F72-0CF7-4690-B65E-8F3252B66B85"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653151","resultPerPage":25.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"fpgadevicefamily","type":"fpgadevicefamily","deprecated":true,"name":"fpgadevicefamily","position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-A6C81F72-0CF7-4690-B65E-8F3252B66B85"],"cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Data","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Wersja","width":135,"selected":true}]}

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.