Centrum obsługi sieci Ethernet

Witamy w Centrum Obsługi Ethernet IP!

Tutaj znajdziesz informacje o tym, jak wybrać, zaprojektować i zaimplementować łącza Ethernet. Istnieją również wskazówki dotyczące sposobu wywołania systemu i debugowania łączy Ethernet. Ta strona jest podzielona na kategorie, które są zgodne z przepływem projektu systemu Ethernet od początku do końca.

Ciesz się podróżą!

Uzyskaj zasoby pomocy technicznej dla urządzeń Intel® Agilex™, Intel® Stratix® 10, Intel® Arria® 10 i Intel® Cyclone® 10 z poniższych stron. W przypadku innych urządzeń wyszukaj za pomocą następujących łączy: Archiwum dokumentacji, Kursy szkoleniowe, Filmy i webcasty, Przykłady projektówi Baza wiedzy.

Wprowadzenie

1. Wybór urządzenia i adresu IP

Której rodziny układów FPGA Intel® powinienem używać?

Zapoznaj się z Tabelą 1, aby zrozumieć obsługę rdzenia własności intelektualnej (IP) Ethernet dla urządzeń Intel Agilex, Intel Stratix 10, Intel Arria 10 i Intel Cyclone 10. Porównaj cztery urządzenia, aby wybrać odpowiednie urządzenie do implementacji podsystemu Ethernet.

Tabela 1 - Obsługa urządzeń i IP Core

Rodzina urządzeń

Typ kafelka (tylko urządzenie Intel® Agilex™)

Rdzeń IP

Interfejs elektryczny

Korekcja błędów do przodu

1588 Protokół czasu precyzji

Automatyczne negocjacje / szkolenie linków

Intel® Agilex

E-Płytka

Podręcznik użytkownika E-Tile Hard IP for Ethernet Intel FPGA IP (HTML | PDF)

E-Tile Hard IP for Ethernet Intel Agilex FPGA IP Design Przykładowy podręcznik użytkownika

( |HTML PDF)

100GBASE-KR4 100GBASE-CR4

CAUI-4 CAUI-2

25GBASE-KR 25GBASE-CR

25GBASE-R AUI

Łącze konsorcjum 25GBASE-R

10GBASE-KR 10GBASE-CR

Trzcina Salomona (528, 514)

Trzcina Salomona (544, 514)

Płytka F

Nadchodzące z publicznym wydaniem F-Tile

TBD

TBD

TBD

TBD

Rodzina urządzeń

Typ kafelków (tylko urządzenie Intel® Stratix® 10)

Rdzeń IP

Interfejs elektryczny

Korekcja błędów do przodu

1588 Protokół czasu precyzji

Automatyczne negocjacje / szkolenie linków

Intel® Stratix® 10 GX/SX/MX/TX/DX

L-Tile i H-Tile

Potrójna prędkość Ethernet Intel® FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

10BASE-T 100BASET 1000BASE-T 1000BASE-X

L-Tile i H-TIle

Niskie opóźnienia Ethernet 10G MAC Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)
Wyświetl przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)

10BASE-T 100BASET 1000BASE-T 1000BASE-X 10GBASE-R NBASE-T MGBASE-T

Kod ognia FEC

L-Tile i H-Tile

10GBASE-R Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP dla L- i H-tile (HTML | PDF)

L-Tile i H-Tile

10GBASE-KR PHY Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

L-Tile i H-Tile

1G / 2.5G / 5G / 10G Multi-rate Ethernet PHY Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

L-Tile i H-Tile

Niskie opóźnienia 40 Gb / s Ethernet Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)
Wyświetl przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)

40G-BASE-R4

Kod ognia FEC

Płytka H

Intel® FPGA H-Tile Hard IP dla Ethernet

Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)
Wyświetl przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)

50G-BASE-R2

100G-BASE-R4

L-Tile i H-Tile

25G Ethernet Intel Stratix 10 FPGA IP

Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)
Wyświetl przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)

25GBASE-SR

10GBASE-R

Trzcina Salomona (528, 514)

L-Tile i H-Tile

Niskie opóźnienia 100 Gb / s Ethernet Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)
Wyświetl przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)

100G-BASE-R4

Trzcina Salomona (528, 514)

E-Płytka

Podręcznik użytkownika E-Tile Hard IP for Ethernet Intel FPGA IP (HTML | PDF)

E-Tile Hard IP dla Ethernet Intel Stratix 10 FPGA IP Design Przykładowy podręcznik użytkownika

( |HTML PDF)

100GBASE-KR4 100GBASE-CR4

CAUI-4 CAUI-2

25GBASE-KR 25GBASE-CR

25GBASE-R AUI

Łącze konsorcjum 25GBASE-R

10GBASE-KR 10GBASE-CR

Trzcina Salomona (528, 514)

Trzcina Salomona (544, 514)

Rodzina urządzeń

Rdzeń IP

Interfejs elektryczny

Korekcja błędów do przodu

1588 Protokół czasu precyzji

Automatyczne negocjacje / szkolenie linków

Intel® Arria® 10 GX/GT/SX

Potrójna prędkość Ethernet Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

10BASE-T 100BASET 1000BASE-T 1000BASE-X

Niskie opóźnienia Ethernet 10G MAC Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)
Wyświetl przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)

10BASE-T 100BASET 1000BASE-T 1000BASE-X 10GBASE-R NBASE-T MGBASE-T

Kod ognia FEC

10GBASE-R Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

XAUI PHY Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

1G/10GbE i 10GBASE-KR PHY Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

1G / 2.5G / 5G / 10G Multi-rate Ethernet PHY Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

Niskie opóźnienia 40 Gb / s Ethernet Intel FPGA IP

Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

Wyświetl przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)

40G-BASE-R4

Kod ognia FEC

Niskie opóźnienia 100 Gb / s Ethernet Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)
Wyświetl przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)

100G-BASE-R10 100G-BASE-R4

Trzcina Salomona (528, 514)

Karta sieciowa Intel FPGA IP 25 Gb/s
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)
Wyświetl przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)

25G-BASE-R1

Trzcina Salomona (528, 514)

Karta sieciowa Intel FPGA IP 50 Gb/s
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)
Wyświetl przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)

50G-BASE-R2

Rodzina urządzeń

Rdzeń IP

Interfejs elektryczny

Korekcja błędów do przodu

1588 Protokół czasu precyzji

Automatyczne negocjacje / szkolenie linków

Intel® Cyclone® 10 LP/GX

Potrójna prędkość Ethernet Intel FPGA IP
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

10BASE-T 100BASET 1000BASE-T 1000BASE-X

Niskie opóźnienia Ethernet 10G MAC Intel FPGA IP

(Intel Cyclone® tylko 10 GX)
Wyświetl podstawowy podręcznik użytkownika IP (HTML | PDF)

10GBASE-R

Zapoznaj się z odpowiednimi podręcznikami użytkownika, aby zrozumieć i dowiedzieć się, czy różne funkcje wymienione w powyższej tabeli wzajemnie się wykluczają. Na przykład: Intel FPGA IP dla sieci Ethernet o niskim opóźnieniu 100 Gb / s (dla urządzeń Intel Arria 10) nie pozwala na jednoczesne włączenie RS-FEC i 1588 PTP.

2. Przepływ projektu i integracja IP

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat integracji IP?

Zapoznaj się z sekcją Wprowadzenie w wybranym podręczniku użytkownika IP Core. Szczegółowe informacje można również znaleźć w następujących dokumentach:

Urządzenia Intel Arria 10

 • AN 735: Wytyczne dotyczące migracji rdzenia IP mac Intel® FPGA o niskim opóźnieniu(HTML | PDF)
 • AN 795: Wytyczne dotyczące wdrażania podsystemu Ethernet 10G przy użyciu rdzenia MAC IP o niskim opóźnieniu 10G w urządzeniach Arria® 10(HTML | PDF)
 • AN 808: Wytyczne dotyczące migracji z podsystemu Intel Arria® 10 do Intel Stratix® 10 dla podsystemu Ethernet 10G(HTML | PDF)

Urządzenia Intel Stratix 10

 • AN 778: Użycie transceivera Intel Stratix 10(HTML | PDF)

Urządzenia Intel Agilex

 • Intel Agilex General Purpose I/O i LVDS SERDES Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Podręcznik użytkownika konfiguracji Intel Agilex (HTML | PDF)

Którego rdzenia IP Ethernet powinienem użyć?

Intel® FPGA IP dla Sieci Ethernet

Portfolio Intel FPGA IP for Ethernet zawiera różne typy adresów IP do obsługi szybkości transmisji danych od 10 Mb / s do 100 Gb / s. Rozwiązania Ethernet IP obejmują kontroler dostępu do nośnika i rdzeń PHY IP, który obejmuje zarówno fizyczne przyłączenie medium (PMA), jak i fizyczną podwarstwę kodującą (PCS). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi podręcznikami użytkownika:

Urządzenia Intel Agilex

 • Intel® E-Tile Hard IP for Ethernet Intel FPGA IP Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel E-Tile Transceiver PHY Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Narzędzie Intel E-Tile Channel Placement Tool POBIERZ
 • Arkusz danych urządzenia Intel Agilex (| HTML PDF)

Urządzenia Intel Stratix 10

 • Intel FPGA Triple Speed Ethernet IP Core Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel FPGA Low Latency Ethernet 10G MAC IP Core Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 1G/2.5G/5G/10G Multi-rate Ethernet PHY IP Core Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 10GBASE-KR PHY IP Core Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 Low Latency 40-Gb/s Ethernet IP Core Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 Low Latency 100-Gb/s Ethernet IP Core Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 E-Tile Hard IP for Ethernet Intel FPGA IP Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 E-Tile Transceiver PHY Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 H-Tile Hard IP for Ethernet Intel FPGA IP Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 L- i H-Tile Transceiver PHY Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Arkusz danych urządzenia Intel Stratix 10 (HTML | PDF)
 • Narzędzie Intel E-Tile Channel Placement Tool POBIERZ

Urządzenia Intel Arria 10

 • Intel FPGA Triple Speed Ethernet IP Core Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel FPGA Low Latency Ethernet 10G MAC IP Core Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Podręcznik użytkownika Sieci Ethernet IP Core 25 Gb/s(| HTML PDF)
 • Podręcznik użytkownika Sieci Ethernet IP Core 50 Gb/s (| HTML PDF)
 • Podręcznik użytkownika Sieci Ethernet IP Core o niskim opóźnieniu 40 Gb/s(html | PDF)
 • Podręcznik użytkownika Sieci Ethernet IP Core o niskim opóźnieniu 100 Gb/s(| HTML PDF)
 • Podręcznik użytkownika funkcji Ethernet MAC i PHY MegaCore o niskim opóźnieniu 40 i 100 Gb/s (HTML | PDF)

Urządzenia Intel Cyclone 10

 • Intel FPGA Triple Speed Ethernet IP Core Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Intel FPGA Low Latency Ethernet 10G MAC IP Core Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)

3. Projektowanie płyt i zarządzanie energią

Wskazówki dotyczące połączenia pinowego

Urządzenia Intel Cyclone 10

 • Wytyczne dotyczące połączenia Pin rodziny urządzeń Intel Cyclone 10 GX (HTML | PDF)

Urządzenia Intel Arria 10

 • Wytyczne dotyczące połączeń pinowych rodziny urządzeń Intel Arria 10 GX, GT i SX(HTML | PDF)

Urządzenia Intel Stratix 10

 • Wytyczne dotyczące połączeń pinowych z rodziny urządzeń Intel Stratix 10 GX, MX, TX, DX i SX(HTML | PDF)

Urządzenia Intel Agilex

 • Wytyczne dotyczące połączenia Pin rodziny urządzeń Intel Agilex (HTML | PDF)

Wytyczne dotyczące projektowania płyt

 • Test układu płyty
 • AN 114: Wytyczne dotyczące projektowania płyty dla pakietów urządzeń programowalnych Intel® (HTML | PDF)
 • AN 766: Urządzenia Intel Stratix 10, wytyczne dotyczące projektowania układu interfejsu szybkiego sygnału(HTML | PDF)
 • AN 613: Zagadnienia dotyczące projektowania układu stosu płytek drukowanych dla układów INTEL FPGA(HTML | PDF)
 • AN 875: Wytyczne dotyczące projektowania płytek drukowanych Intel Stratix 10 E-Tile (HTML | PDF)
 • AN 886: Wytyczne dotyczące projektowania urządzeń Intel Agilex (HTML | PDF)
 • Intel Agilex Power Management Podręcznik użytkownika (HTML | PDF)
 • Specyfikacja Intel Agilex Device Family High-Speed Serial Interface Signal Integrity Design Guidelines(HTML | PDF)
 • AN 910: Wytyczne dotyczące projektowania sieci dystrybucji energii Intel Agilex(HTML | PDF)

Wczesny estymator mocy

Wytyczne dotyczące mocy cieplnej

 • AN 787: Intel Stratix 10 Thermal Modeling and Management(HTML | PDF)

Wytyczne dotyczące sekwencjonowania zasilania

 • AN 692: Zagadnienia dotyczące sekwencjonowania zasilania dla urządzeń Intel® Cyclone® 10 GX, Intel® Arria® 10, Intel® Stratix® 10 i Intel® Agilex™ (HTML | PDF)

4. Przykłady projektów i wzory referencyjne

Przykłady projektów i projekty referencyjne

Urządzenia Intel Arria 10

Urządzenia Intel Stratix 10

 • Potrójna prędkość Ethernet
 • AN830: Intel FPGA Triple Speed Ethernet i pokładowy układ phy Reference Design(HTML | PDF)
 • Sieć Ethernet 1G/2,5G
 • Przykład konstrukcji Ethernet 1G /2.5G dla Intel Stratix 10
 • Sieć Ethernet 10G
 • Przykładowy podręcznik użytkownika intel FPGA IP for Low Latency Ethernet 10G MAC design (HTML | PDF)
 • Sieć Ethernet 40G
 • Przykładowy podręcznik użytkownika intel FPGA IP dla sieci Ethernet o niskim opóźnieniu 40 Gb/s (HTML | PDF)
 • Intel FPGA H-Tile Hard IP dla Ethernet
 • Przykładowy podręcznik użytkownika projektu (HTML | PDF)
 • Sieć Ethernet 100G
 • Przykładowy podręcznik użytkownika intel FPGA IP for Low Latency 100-Gb/s Ethernet (HTML | PDF)
 • E-Tile Hard IP dla Ethernet Intel Stratix 10
 • Przykładowy projekt FPGA IP — podręcznik użytkownika (HTML | PDF)

Urządzenia Intel Agilex

 • E-Tile Hard IP dla urządzeń Ethernet Intel Agilex
 • Przykładowy projekt FPGA IP — podręcznik użytkownika (HTML | PDF)

5. Kursy szkoleniowe i filmy

Filmy

Tytuł

Opis

Jak działa rozwiązanie systemowe Intel FPGA 1588 w innym trybie zegara

Dowiedz się więcej o nowym projekcie referencyjnym na poziomie systemu 1588 firmy Intel, wykorzystującym zarówno układ Intel FPGA IP for 10G Ethernet MAC z 10G BaseR PHY, jak i oprogramowanie, które obejmuje stos PTP LinuxPTPv1.5, preloader, sterownik Ethernet MAC 10 Gb / s i sterownik PTP.

Techniki debugowania dla Intel FPGA Nios® II Ethernet Design - Część 1

Dowiedz się więcej o technikach debugowania dla projektów procesorów Ethernet lub Nios II.

Techniki debugowania dla intel FPGA Nios II Ethernet Design - Część 2

Dowiedz się więcej o technikach debugowania dla projektów procesorów Ethernet lub Nios II.

Jak debugować Intel FPGA Triple Speed Ethernet Auto Negotiation Issue

Dowiedz się, jak używać funkcji automatycznej negocjacji do synchronizowania urządzeń peryferyjnych Ethernet.

Jak debugować problem z automatyczną negocjacją TSE

Dowiedz się, jak debugować problemy z potrójną synchronizacją łącza Ethernet.

Jak przeprowadzić migrację Intel FPGA Triple Speed Ethernet do urządzeń Arria 10 w oprogramowaniu Quartus®

Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację rdzeni IP do układów FPGA z rodziny Intel Arria 10, używając na przykładu intelowego układu INTEL FPGA dla triple-speed Ethernet.

Migracja ze starszego adresu IP 10G Ethernet MAC do nowego adresu IP 10G Ethernet MAC o niskim opóźnieniu

Dowiedz się więcej o intel intel fpga IP dla 10G Ethernet MAC o niskim opóźnieniu i jak migrować ze starszego procesora Intel FPGA IP dla 10G Ethernet MAC.

Funkcje sieciowe w powłoce UEFI

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji Ethernet w powłoce UEFI po uruchomieniu do fazy DXE.

Skalowalny 10G MAC + 1G / 10G PHY z 1588 Design Example Hardware Demo

Obejrzyj demonstrację intel fpga IP dla 10G Ethernet MAC i Intel® FPGA IP dla 1G/10G PHY z funkcją IEEE 1588. Dowiedz się, jak wykonać test sprzętowy projektu i jak zmodyfikować skrypt sprzętowy tcl, aby określić cel testu.

Intel 2.5G Ethernet IP

Obejrzyj film 2.5G Ethernet IP Chalk Talk

Inne filmy

6. Debugowanie

Narzędzia

Intel Stratix 10 Device Ethernet Link Inspector

Ethernet Link Inspector składa się z dwóch podudziałów:

 1. Monitor łącza — umożliwia ciągłe monitorowanie kondycji łącza Ethernet między urządzeniem Intel Stratix 10 a partnerem łącza. Niektóre z kluczowych funkcji, które możesz monitorować, to: Podsumowanie stanu łącza (blokada CDR, odzyskana częstotliwość RX, blokada wyrównania pasa ruchu itp.) Statystyki pakietów MAC, statystyki FEC itp.
 2. Analiza łącza - Umożliwia uzyskanie przezroczystości w sekwencji wywołania łącza (np. Auto-negocjacja, Trening linków itp.) lub dowolnego innego zdarzenia przechwyconego w pliku Signal Tap Logic Analyzer. Skonfiguruj i przechwyć plik Signal Tap Logic Analyzer dla danego zdarzenia, a następnie użyj analizy łączy, aby zaimportować przechwycone zdarzenie i zbadać zachowanie Intel Stratix 10 podczas tego zdarzenia.

Aby uzyskać dostęp do Inspektora łączy Ethernet dla określonej wersji oprogramowania Intel® Quartus®, zapoznaj się z poniższą tabelą.

 • Informacje na temat modelu obsługi protokołu IP i urządzeń można znaleźć w sekcji "1.2 Obsługiwane rdzenie i urządzenia IP" w odpowiednim podręczniku użytkownika Inspektora łączy Ethernet.

Pliki narzędzi

Wersja oprogramowania Intel Quartus

Podręcznik użytkownika

Pakiet Intel Stratix 10 Ethernet Link Inspector STP dla Intel Quartus Prime 19.1 Pro (to narzędzie jest zintegrowane z Quartus 19.1+)

Oprogramowanie Intel Quartus w wersjach 19.1 lub nowszych (L, H i E-Tiles)

Intel Stratix 10 Ethernet Link Inspector Podręcznik użytkownika dla Quartus Prime 19.1 Pro

Ethernet Link Inspector Package v4.1

Oprogramowanie Intel Quartus w wersjach od 18.0 do 18.1.2 (L, H i E-Tiles)

Ethernet Link Inspector Podręcznik użytkownika v4.1 dla urządzeń Intel Stratix 10

Ethernet Link Inspector Package v1.1

Oprogramowanie Intel Quartus 17.1 i starsze wersje (L i H-Tiles)

Ethernet Link Inspector Podręcznik użytkownika v1.1 dla urządzeń Intel Stratix 10

Podstawowa wersja własności intelektualnej (IP)

Urządzenia Intel Cyclone 10

 • Intel FPGA Triple Speed Ethernet IP Core — informacje o wersji (HTML | PDF)
 • Intel FPGA Low Latency Ethernet 10G MAC IP Core Informacje o wersji (HTML | PDF)

Urządzenia Intel Arria 10

 • Intel FPGA Triple Speed Ethernet IP Core — informacje o wersji (HTML | PDF)
 • Intel FPGA Low Latency Ethernet 10G MAC IP Core Informacje o wersji (HTML | PDF)
 • 1G/10G i Backplane Ethernet 10GBASE-KR PHY Informacje o wersji (HTML | PDF)
 • 1G / 2.5G / 5G / 10G Multi-rate Ethernet PHY IP Core Informacje o wersji (HTML | PDF)
 • 25G Ethernet IP Core — informacje o wersji (HTML | PDF)
 • Niskie opóźnienia 40 Gb / s Ethernet IP Core Informacje o wersji (HTML | PDF)
 • Informacje o wersji Sieci Ethernet IP Core o niskim opóźnieniu 100 Gb/s (HTML | PDF)

Urządzenia Intel Stratix 10

 • Intel FPGA Triple Speed Ethernet IP Core — informacje o wersji (HTML | PDF)
 • Intel FPGA Low Latency Ethernet 10G MAC IP Core Informacje o wersji (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 10GBASE-KR PHY Informacje o wersji (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 H-Tile Hard IP for Ethernet IP Core Informacje o wersji (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 Low Latency 40-Gb/s Ethernet IP Core — informacje o wersji (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 Low Latency 100-Gb/s Ethernet IP Core — informacje o wersji (HTML | PDF)
 • Intel Stratix 10 E-Tile Hard IP for Ethernet Intel FPGA IP Informacje o wersji (HTML | PDF)

Urządzenia Intel Agilex

 • Intel Agilex E-Tile Hard IP for Ethernet Intel FPGA IP Informacje o wersji (HTML | PDF)

Nadal masz pytania?

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.