Centrum obsługi DSP IP

Układ Intel FPGA zapewnia obszerną dokumentację i obsługę rdzeni własności intelektualnej (IP) cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP), umożliwiając szybkie i łatwe opracowywanie i debugowanie systemów DSP. Oprócz rdzeni IP, Intel FPGA pomaga również skrócić cykl projektowania dzięki DSP Builder dla Intel® FPGA, platformie projektowej, która łączy możliwości opracowywania algorytmów, symulacji i weryfikacji narzędzi do projektowania na poziomie systemu MathWorks MATLAB* i Simulink z syntezą VHDL, symulacją i narzędziami programistycznymi Intel FPGA.

Poniższe łącza oferują pełną dokumentację dotyczącą rdzeni DSP IP, narzędzia DSP Builder for Intel® układów FPGA, odpowiedzi na często zadawane pytania, przykładów projektów i informacji o zgodności oprogramowania. Użytkownicy mogą również pobierać i licencjonować rdzenie IP DSP za pomocą linków z tej strony.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.