„”

Bezpieczeństwo ma znaczenie

Sposób logowania ulega zmianie w celu zwiększenia kontroli bezpieczeństwa

Aktualności

  • Przenosimy nasze cyfrowe doświadczenia na nowy proces logowania i uwierzytelniania za pośrednictwem Microsoft Azure AD*.

  • Zmiany zostaną wdrożone w okresie 10-17 lutego 2023 r. W okresie migracji mogą wystąpić zakłócenia podczas logowania.

author-image

Według

Co ulegnie zmianie

Nowe procesy logowania

  • Zostaniesz poproszony o podanie indywidualnego adresu e-mail dla celów identyfikacji – nazwy użytkowników lub wspólne adresy e-mail nie będą już akceptowane
  • Możesz również zostać poproszony o zmianę hasła


Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do zastrzeżonych treści, system wyświetli monit o skonfigurowanie procesu uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

  • Do zakończenia procesu potrzebny będzie telefon i e-mail
  • W przyszłości będziesz korzystać z procesu MFA przy każdym logowaniu

Termin wprowadzenia zmian

Migracja do Microsoft Azure AD nastąpi w okresie 10-17 lutego 2023 r.

W okresie migracji:

  • Mogą wystąpić zakłócenia podczas logowania
  • W przypadku niektórych aplikacji może pojawić się monit o zalogowanie się z wykorzystaniem nowego procesu, a w przypadku innych – z wykorzystaniem dotychczasowego procesu logowania.
  • Po zakończeniu migracji dla wszystkich witryn Intel będzie obowiązywał jeden proces logowania

Czego należy się spodziewać

W celu uzyskania dostępu do treści publicznych

Logowanie przy użyciu indywidualnego adresu e-mail. Nazwy użytkowników lub wspólne adresy e-mail nie będą już akceptowane.

 wygląd nowej strony logowania

Otrzymasz jednorazowy kod weryfikacyjny w celu zweryfikowania adresu e-mail.

ilustracja pokazująca nowy etap z kodem weryfikacyjnym

Zostaniesz poproszony o zmianę hasła.

wygląd strony do zmiany hasła

Podczas logowania się do witryn Intel w przyszłości będziesz używać swojego adresu e-mail i nowego hasła.

W celu uzyskania dostępu do treści zastrzeżonych

Istnieją dodatkowe kroki konfiguracji procesu uwierzytelniania.

Logowanie przy użyciu indywidualnego adresu e-mail. Nazwy użytkowników lub wspólne adresy e-mail nie będą już akceptowane.

wygląd nowej strony logowania

Skonfiguruj proces uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

wygląd strony konfiguracji uwierzytelniania wieloskładnikowego

ilustracja przedstawiająca etapy procesu konfiguracji uwierzytelniania wieloskładnikowego

Zaakceptuj Warunki użytkowania Intel

wygląd strony Warunki użytkowania

Podczas logowania się do witryn Intel w przyszłości będziesz używać swojego adresu e-mail i korzystać z procesu uwierzytelniania MFA.

Zalecamy również skonfigurowanie drugorzędnej metody MFA.

Więcej informacji

Jeśli masz problemy z logowaniem, skontaktuj się z naszym Zespołem pomocy technicznej lub zapoznaj się z sekcją FAQ.

Skontaktuj się z Zespołem pomocy technicznej

Logowanie – Często zadawane pytania