Gotów na zmianę komputera? Zobacz jak przejść z komputera Mac na komputer Windows

author-image

Według

Witaj, użytkowniku komputera Windows

Nadszedł czas; zapadła decyzja o zamianie komputera Mac* na komputer Windows, ale pojawiły się pytania. Ten szczegółowy poradnik zawiera wszelkie niezbędne informacje o przechodzeniu z komputera Mac na komputer Windows*. Możesz liczyć na nas i nasze wskazówki dotyczące konwertowania i przenoszenia plików, a także konfiguracji nowego komputera. To prostsze niż Ci się wydaje.

Apple ID, poznaj konto Microsoft

Mimo że w większości przypadków nie jest ono wymagane, konto Microsoft pomaga możliwie w pełni wykorzystać system Windows* i Twój nowy komputer, oferując bezpieczniejszy dostęp i wiele dogodnych funkcji.

Być może posiadasz już konto Microsoft używane na poprzednim komputerze, wcześniejszym koncie na Outlook.com, lub chociażby na swojej konsoli Xbox*. Jeśli takowego nie posiadasz lub chcesz utworzyć nowe konto, najlepiej zrób to na początku procesu przejścia. W ten sposób, jeśli powiążesz je z logowaniem do systemu Windows, automatycznie skonfigurowany zostanie dostęp do usług takich jak OneDrive*, sklep Microsoft Store, oraz programy Teams* i Skype*. Jeśli chcesz, możesz również szybko i łatwo korzystać z usług opcjonalnych, takich jak Microsoft* 365 lub Xbox Game Pass.

A tak na marginesie, nie musisz wcale rozstawać się z Apple ID. Z wielu usług opartych na iCloud* firmy Apple można korzystać również w systemie Windows za pośrednictwem sieci lub wybranych aplikacji wbudowanych.

Jak przenieść pliki z komputera Mac na komputer Windows

Chociaż komputery Mac* i Windows* wykorzystują odmienne systemy plików, większość ich typów jest zgodna z różnymi systemami operacyjnymi. Wystarczy jedynie przenieść dane na nowy komputer. Można to zrobić na kilka sposobów1.

Przenoszenie plików przy pomocy dysku zewnętrznego

Do kopiowania danych pomiędzy komputerem Mac i Twoim nowym komputerem Windows możesz wykorzystać zewnętrzne urządzenie pamięci masowej (zewnętrzny dysk twardy lub pendrive USB). Aby uzyskać najszerszą zgodność, możesz sformatować ten dysk przy pomocy systemu plików exFAT*, który obsługiwany jest zarówno przez system macOS*, jak i Windows*.

Zanim sformatujesz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, utwórz kopie zapasowe wszystkich danych zawartych na tym urządzeniu. Jeśli nie jest to nowy dysk, formatowanie usunie wszystkie istniejące na nim pliki. Następnie możesz sformatować dysk do exFAT w systemie macOS lub Windows.

Na komputerze Mac:

 1. Uruchom aplikację Narzędzie do sprawdzania dysków i wybierz dysk zewnętrzny jako źródło.
 2. Wybierz Wymaż z listy ikon w górnej części okna.
 3. Wpisz dowolną nazwę dysku, z menu rozwijanego Formatuj wybierz exFAT, a następnie kliknij Wymaż.
 4. Po ukończeniu procesu dysk jest zamontowany w programie Finder.
 5. Przy pomocy programu Finder przeciągnij i upuść pliki i dane z komputera Mac na dysk zewnętrzny.
 6. Podłącz dysk do komputera Windows i uruchom Eksplorator plików, aby uzyskać dostęp do dysku.
 7. Możesz teraz przeciągnąć lub skopiować pliki z dysku zewnętrznego na komputer Windows.

Na komputerze Windows:

 1. Podłącz dysk do komputera i otwórz Menu Start.
 2. Wpisz Utwórz i sformatuj partycje dysku twardego.
 3. Kliknij odpowiedni wynik wyszukiwania, aby uruchomić narzędzie Zarządzanie dyskami systemu Windows.
 4. Znajdź swój dysk zewnętrzny na liście w dolnej połowie okna.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy jego główną partycję i wybierz Formatuj.
 6. Z menu rozwijanego System plików wybierz exFAT.
 7. W razie potrzeby dodaj nazwę dysku w polu Etykieta woluminu i kliknij OK.
 8. Kliknij OK w wyskakującym okienku, aby potwierdzić ponownie i rozpocząć proces formatowania dysku.
 9. Po ukończeniu procesu podłącz dysk do komputera Mac.
 10. Przy pomocy programu Finder przeciągnij i upuść pliki i dane z komputera Mac na dysk zewnętrzny.
 11. Podłącz dysk do komputera Windows i uruchom Eksplorator plików, aby uzyskać dostęp do dysku.
 12. Możesz teraz przeciągnąć lub skopiować pliki z dysku zewnętrznego na komputer Windows.

Uwaga: w zależności od rozmiaru zewnętrznego urządzenia pamięci masowej zapisanie wszystkich danych naraz na dysku zewnętrznym może okazać się niemożliwe. W takim przypadku usuń dane z dysku zewnętrznego po skopiowaniu ich na komputer Windows, aby zwolnić miejsce na dysku i w razie potrzeby powtórz ten proces.

Przenoszenie plików przy pomocy usługi przetwarzania w chmurze2

Możesz skorzystać z usługi przetwarzania w chmurze, jeśli nie masz do przeniesienia wielu dużych plików, np. filmów. Opcja ta sprawdza się najlepiej w przypadku połączenia internetowego z możliwością szybkiego przesyłania. Usługi synchronizacji plików online, takie jak OneDrive*, Dropbox*, a nawet iCloud*, pozwalają na synchronizację Twoich danych z komputera Mac na nowy komputer.

 1. Upewnij się, że usługa jest skonfigurowana do synchronizacji odpowiednich folderów.
 2. Sprawdź, czy proces synchronizacji jest aktualny.
 3. Następnie zainstaluj odpowiednią aplikację na nowym komputerze.
 4. Po zalogowaniu się na swoje konto zsynchronizuj wszystkie pliki na komputer Windows.

Przenoszenie plików przy użyciu lokalnej sieci

Jeśli zarówno Twój komputer Mac, jak i komputer Windows znajdują się w tej samej sieci lokalnej, możesz użyć transferu sieciowego w celu kopiowania danych między tymi dwoma systemami.

Rozpoczynając na komputerze Mac:

 1. Przejdź do Preferencje systemu > Udostępnianie i zaznacz pole Udostępnienie plików.
 2. W sekcji Udostępnione foldery kliknij ikonę plusa .
 3. Dodaj foldery, które chcesz skopiować.
 4. Powtórz ten proces, aby dodać tyle folderów, ile potrzebujesz.
 5. Zanotuj adres sieciowy swojego komputera Mac, który zaczyna się od smb://.
 6. Kliknij Opcje , aby sprawdzić, czy pole wyboru obok Twojej nazwy użytkownika jest zaznaczone. Ten krok umożliwia transfery sieciowe za pośrednictwem protokołu SMB.

Teraz na komputerze Windows:

 1. Kliknij przycisk Start i wpisz Uruchom.
 2. Wybierz polecenie Uruchom , aby otworzyć narzędzie. W polu tekstowym wpisz dwa odwrotne ukośniki i swój adres sieciowy komputera Mac.
  Przykładowo: jeśli adres sieciowy to smb://192.168.1.100, wpisz \\192.168.1.100 (zwróć uwagę na zmianę ukośnika na odwrotny).
 3. Naciśnij Enter w celu podjęcia próby połączenia.
 4. Przy zapytaniu o nazwę użytkownika i hasło wybierz Więcej opcji > Użyj innego konta.
 5. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło konta z komputera Mac i kliknij OK. Twoja nazwa użytkownika z komputera Mac jest nazwą Folderu macierzystego w programie Finder.
 6. Po ukazaniu się okienka udostępnionych folderów przeciągnij dane z komputera Mac na komputer Windows.

Uwaga: prędkość transferu może się różnić w zależności od sieci i siły połączenia każdego z urządzeń. Aby zapewnić wysoką wydajność, skorzystaj z sieci przewodowej Ethernet lub najnowszej kompatybilnej wersji Wi-Fi. W przypadku sieci Wi-Fi umieść oba komputery w pobliżu routera Wi-Fi.

Gdzie umieścić pliki na komputerze Windows

Podobnie jak w systemie macOS, konto użytkownika Windows oferuje domyślne foldery, takie jak Dokumenty, Obrazy, Muzyka i Filmy. Chociaż korzystanie z tych folderów jest opcjonalne, pomaga w zachowaniu porządku, dostępności i bezpieczeństwa danych, ponieważ większość usług synchronizacji online i kopii zapasowych domyślnie chroni te foldery.

Pasek boczny Eksploratora plików zawiera skróty do tych folderów. Możesz zawsze przejść do nich bezpośrednio za pośrednictwem foldera użytkownika konta poprzez C:Użytkownicy[nazwa-użytkownika]. Podczas kopiowania plików na nowy komputer możesz przenieść dokumenty, pliki MP3 i obrazy do odpowiednich folderów.

Jak przenieść dokumenty z komputera Mac na komputer Windows

Jeśli korzystasz z pakietu Microsoft Office* for Mac*, wszystkie Twoje dokumenty, arkusze danych i prezentacje są już zgodne z pakietem Office for Windows*. Jeśli jednak część Twoich plików zapisana jest w formacie iWork* firmy Apple (Pages, Numbers, Keynote), musisz przekonwertować te pliki na format zgodny z pakietem Office. Możesz z łatwością przekonwertować pliki na komputerze Mac lub w sieci za pośrednictwem iCloud*.

Jak przekonwertować pliki iWork na pliki pakietu Microsoft Office

Aby wyświetlić swoje pliki iWork Pages*, Numbers* oraz Keynote* w programie Microsoft Office Word*, Excel* i PowerPoint*, musisz je przekonwertować.

Na komputerze Mac:

 1. Otwórz pliki w odpowiedniej aplikacji iWork i wybierz Plik > Eksportuj do.
 2. Wybierz odpowiedni format pakietu Office (na przykład Pages do Word). Możesz również wybrać inny kompatybilny format, taki jak zwykły tekst, EPUB lub PDF.
 3. Po przekonwertowaniu skopiuj pliki na komputer Windows zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Z iCloud:

 1. Jeśli Twoje dokumenty znajdują się w chmurze iCloud, możesz przekonwertować pliki iWork w Internecie.
 2. Zaloguj się na swoje konto na stronie iCloud.com i wybierz aplikacje iWork.
 3. Wybierz pożądany plik, aby go otworzyć.
 4. Kliknij ikonę klucza na pasku narzędzi u góry dokumentu.
 5. Wybierz Pobierz kopię i opcję konwertowania do odpowiedniego formatu pakietu Office.

Jak przenieść zakładki z komputera Mac na komputer Windows

W zależności od używanej przeglądarki przenoszenie zakładek jest szybkie i łatwe. Możesz błyskawicznie zsynchronizować swoje zakładki na komputerze Windows z przeglądarek Edge*, Chrome* lub Firefox*. Wystarczy zainstalować tę samą przeglądarkę i zalogować się na to samo konto, które używasz na komputerze Mac.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari*, możesz ręcznie eksportować zakładki do pliku HTML, który można importować do prawie każdej innej przeglądarki.

 1. Uruchom Safari na komputerze Mac i wybierz Plik > Eksportuj zakładki.
 2. W wyskakującym okienku wybierz lokalizację zapisywania swoich eksportowanych zakładek, a następnie kliknij Zapisz.
 3. Skopiuj ten plik HTML na komputer Windows przy użyciu jednej z metod przenoszenia plików.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi importowania zakładek w preferowanej przeglądarce internetowej.

Edge: wybierz Ustawienia i Więcej (trzy kropki) > Ustawienia > Importuj lub Eksportuj > Importuj z pliku.

Chrome: wybierz Więcej (trzy kropki) > Zakładki > Importuj zakładki i ustawienia.

Firefox: wybierz Menu (trzy kreski) > Zakładki > Zarządzanie zakładkami > Importuj zakładki z HTML.

Jak przenieść pocztę e-mail z komputera Mac na komputer Windows

Jeśli korzystasz z internetowej usługi poczty elektronicznej, takiej jak Outlook.com lub Gmail, nie musisz martwić się o jej przenoszenie. Po prostu zaloguj się na swoje konto przy pomocy preferowanej przeglądarki w systemie Windows.

Przejście jest również łatwe w przypadku aplikacji Apple Mail* z kontem POP lub IMAP. Wbudowana aplikacja Windows Mail* jest w stanie obsługiwać te same konta. Aby poznać odpowiednie ustawienia i adresy serwerów, skontaktuj się ze swoim dostawcą konta e-mail. W przypadku popularnych usług internetowych, takich jak Yahoo Mail* czy nawet iCloud*, aplikacja Windows Mail może automatycznie skonfigurować Twoje konto przy pomocy Twojego adresu e-mail i hasła.

Jak przenieść muzykę z komputera Mac na komputer Windows

Wszystkie Twoje ulubione usługi streamowania muzyki3 — Spotify*, Pandora*, TIDAL* i wiele innych — są dostępne w systemie Windows. Jeśli posiadasz kolekcję lokalnie zapisanych plików z muzyką, możesz odtwarzać je lokalnie przy pomocy Microsoft Groove*. Możesz również dodać swoje pliki do OneDrive i uzyskać dostęp do swojej muzyki z innych komputerów, sieci i konsoli Xbox.

Natomiast jeśli jesteś użytkownikiem Apple Music* lub iTunes*, możesz nadal korzystać z w pełni obsługiwanego programu iTunes for Windows*. Możesz nawet skopiować całą bibliotekę iTunes do systemu Windows.

Jak przenieść bibliotekę iTunes z komputera Mac na komputer Windows

W najnowszych wersjach systemu macOS muzyka z iTunes jest dostępna w odrębnej aplikacji Music*. Niezależnie od tego, czy korzystasz z programu iTunes, czy aplikacji Music, kroki potrzebne do skopiowania biblioteki do iTunes for Windows są niemal identyczne. Domyślnie Twoja muzyka z iTunes jest przechowywana w folderze Muzyka znajdującym się w Twoim folderze użytkownika. Najlepiej skonsolidować pliki z muzyką tutaj, przed przenoszeniem biblioteki.

Rozpoczynając na komputerze Mac:

 1. Uruchom program iTunes lub aplikację Music i wybierz Plik > Biblioteka > Organizuj bibliotekę.
 2. Zaznacz pole Skonsoliduj pliki i kliknij OK.
 3. Poczekaj, aż proces konsolidacji zostanie ukończony. Może to chwilę potrwać, w zależności od rozmiaru i lokalizacji Twojej biblioteki.
 4. Przy pomocy programu Finder przejdź do Użytkownik > Muzyka.
 5. Skopiuj folder na komputer Windows przy użyciu jednej z wcześniej opisanych metod przesyłania danych.

Proces ten może potrwać kilka minut, w zależności od rozmiaru Twojej biblioteki i metody przesyłania danych. Gdy pliki znajdują się na komputerze Windows:

 1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu iTunes na komputerze.
 2. Natychmiast po zainstalowaniu aplikacji zamknij ją.
 3. Znajdź przeniesiony folder iTunes i wklej go do swojego folderu użytkownika Muzyka .
 4. Kliknij OK , aby zatwierdzić nadpisywanie danych.
  Uwaga: pustą bibliotekę iTunes całkowicie zastąp kopią biblioteki iTunes z komputera Mac.
 5. Przejdź ponownie do aplikacji iTunes na komputerze Windows.
 6. Podczas otwierania aplikacji przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze.
 7. Poczekaj, aż pojawi się okienko z poleceniem Wybierz bibliotekę iTunes.
 8. Kliknij przycisk Wybierz bibliotekę i przejdź z powrotem do swojego folderu użytkownika Muzyka.
 9. W folderze iTunes wybierz iTunes Library.itl i kliknij Otwórz.
 10. Możesz teraz korzystać z całej swojej muzycznej biblioteki w iTunes for Windows.

Jak przenieść zdjęcia i filmy z komputera Mac na komputer Windows

Wbudowana aplikacja Zdjęcia Windows* na Twoim nowym komputerze umożliwia łatwe organizowanie, obróbkę i wyświetlanie Twoich cennych zdjęć i filmów. Zasadniczo możesz skopiować bibliotekę zapisanych zdjęć bezpośrednio na swój komputer Windows i importować je do aplikacji Zdjęcia Windows. Jeśli jednak korzystasz z aplikacji Zdjęcia* firmy Apple na komputerze Mac, musisz najpierw eksportować swoje zdjęcia.

Po zaimportowaniu możesz swobodnie oglądać wszystkie swoje zdjęcia i filmy, dokonywać podstawowej obróbki, przygotować pokaz slajdów lub włączyć funkcję Ludzie, aby automatycznie grupować zdjęcia.

Jak przenieść zdjęcia z komputera Mac na komputer Windows

Rozpoczynając na komputerze Mac:

 1. Uruchom aplikację Zdjęcia.
 2. Wybierz zdjęcia lub albumy, które chcesz skopiować.
 3. Aby skopiować wszystko: wybierz Biblioteka z lewego paska bocznego i naciśnij skrót klawiszowy Command+A.
 4. Po wybraniu zdjęć i filmów (wyróżnione na niebiesko) wybierz Plik > Eksportuj.
 5. Wybierz Eksportuj niezmodyfikowane oryginały (jedynie nieobrobione zdjęcia) lub Eksportuj (#) elementów (w tym obrobione zdjęcia).

Jeśli wybierzesz Eksportuj (#) elementów, możesz wybrać format plików i poziom jakości swoich eksportowanych zdjęć. Możesz również zdecydować się na zmianę ich rozmiaru, wprowadzenie słów kluczowych, lokalizacji i innych metadanych przy zachowaniu swojego pożądanego nazewnictwa i schematu organizacyjnego podfolderów. Aby zminimalizować rozmiar plików, wybierz JPEG jako Typ zdjęcia. Aby zachować maksymalną jakość, najlepiej wybierz PNG lub TIFF. Upewnij się również, że opcja Rozmiar jest ustawiona na Pełny rozmiar, chyba że chcesz zmienić rozmiar swoich obrazów.

 1. Wybierz potrzebne opcje eksportowania, a następnie kliknij Eksportuj.
 2. Ustaw katalog wyjściowy i kliknij ponownie Eksportuj , aby rozpocząć proces.
 3. Może to chwilę potrwać, w zależności od liczby zdjęć i wydajności Twojego komputera Mac.
 4. Skopiuj pliki z komputera Mac na komputer Windows przy użyciu preferowanej metody przesyłania danych.

Na komputerze Windows:

 1. Skopiuj pliki do folderu Obrazy , a następnie uruchom aplikację Zdjęcia Windows.
 2. Kliknij przycisk Importuj na pasku narzędzi u góry okna.
 3. Wybierz folder użytkownika Obrazy (lub dowolny inny folder, do którego dodano zdjęcia).
 4. Aplikacja skanuje wyznaczony folder i wyświetla wszystkie wykryte pliki obrazów i filmów.
 5. W menu rozwijanym Wybierz wybierz Wszystkie elementy, a następnie kliknij Importuj.

Jak utworzyć kopię zapasową korzystając z komputera Windows

Windows* 11 wykorzystuje OneDrive*, usługę podobną do iCloud Drive*, w celu automatycznego i bezpieczniejszego tworzenia kopii zapasowych Twoich najważniejszych folderów w chmurze. OneDrive zapewnia odpowiednie wsparcie w przypadku utraty danych i umożliwia dostęp do danych na Twoim komputerze z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci.

Jak utworzyć kopię zapasową komputera w OneDrive3

Po przeniesieniu wszystkich danych z komputera Mac na komputer Windows możesz chronić swoje dane za pomocą kopii zapasowej.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia i przejdź do Konta > Kopia zapasowa systemu Windows > Ustawienia folderu OneDrive > Zarządzanie ustawieniami synchronizacji.
 2. Wybierz foldery, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową (pulpit, obrazy, dokumenty).
 3. Kliknij Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej.

Po początkowym utworzeniu kopii zapasowej wszystkie pliki w tych folderach i inne pliki w Twoim folderze OneDrive będą zsynchronizowane do chmury. OneDrive automatycznie tworzy kopię zapasową synchronizowanych plików. Jeśli w przyszłości pojawi się jakiś problem, możesz odzyskać dane z OneDrive. Możesz również uzyskać dostęp do tych plików za pośrednictwem OneDrive w sieci.

Ne zapomnij mieć na oku swojego zużycia danych. OneDrive może utworzyć kopię zapasową 5 GB danych w przypadku bezpłatnego konta. Jest to na ogół wystarczająca ilość dla najbardziej niezbędnych dokumentów. Możesz zdecydować się na modernizację do subskrypcji pakietu Microsoft 365, aby uzyskać nawet 1 TB pamięci masowej na potrzeby utworzenia kopii zapasowych wszystkich danych.

Skróty klawiszowe systemu Windows

Wiele skrótów klawiszowych stosowanych w systemie macOS* jest podobnych do tych funkcjonujących w systemie Windows*, ale istnieje między nimi jedna ważna różnica: klawisz modyfikujący. Zamiast na klawiszu Command (⌘), skróty klawiszowe w systemie Windows zazwyczaj bazują na klawiszu Control (Ctrl) lub klawiszu Windows. Przykładowo, aby zapisać dokument w programie Microsoft Word* dla komputera Mac, należy posłużyć się skrótem klawiszowym Command+S, natomiast w programie Word dla systemu Windows, skrót ten to Control+S.

Dzięki tak wielu podobieństwom w mgnieniu oka możesz rozpocząć korzystanie ze skrótów klawiszowych systemu Windows. Oto niektóre popularne skróty na początek:

Zgodność oprogramowania i alternatywy dla systemu Windows3

Wiele z najpopularniejszych aplikacji systemu macOS* jest również kompatybilnych z systemem Windows*. Nawet jeśli aplikacja funkcjonuje wyłącznie na komputerze Mac, pliki często można z łatwością przekonwertować na alternatywne, obsługiwane przez system Windows.

Oto lista typowych aplikacji systemu macOS i kilka sugestii alternatyw kompatybilnych z systemem Windows1. Pamiętaj, że te sugestie to tylko niektóre z wielu opcji. Ekosystem Windows obsługuje tysiące aplikacji, co oznacza, że dostępne są alternatywy dla praktycznie każdej aplikacji lub przepływu pracy.

Dziękujemy za wybór komputera Windows

Przejście z komputera Mac na komputer Windows było kiedyś żmudnym procesem. Teraz dostępnych jest więcej wersji aplikacji Microsoft i innych firm dla komputera Mac, co zmniejsza potrzebę konwertowania plików. Chmura i szybsze połączenia danych również ułatwiają przesyłanie tych plików między systemami. Mamy nadzieję, że zauważysz, ile nowych możliwości otwiera przed Tobą przejście na komputer Windows.

Jeśli wciąż nie masz pewności, czy komputer Windows jest dla Ciebie właściwym wyborem, porównaj korzyści i przekonaj się, dlaczego warto przejść na komputer Windows.

Informacje o produktach i wydajności

1Ten poradnik służy wyłącznie do celów informacyjnych, a Twoje doświadczenia mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia i konfiguracji, które mogą się różnić od tych w poniżej opisanych krokach.
2Aplikacje innych firm i usługi przetwarzania w chmurze różnią się. Mogą nie być wstępnie załadowane na wszystkich systemach. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji producenta OEM. Niektóre usługi mogą wymagać subskrypcji. W zależności od regionalnej dostępności. Nie dostępne na wszystkich rynkach.
3Aplikacje innych firm i usługi przetwarzania w chmurze różnią się. Mogą nie być wstępnie załadowane na wszystkich systemach. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji producenta OEM. Niektóre usługi mogą wymagać subskrypcji. W zależności od regionalnej dostępności. Nie dostępne na wszystkich rynkach.