Platforma Intel vPro® — Poradnik dla sprzedawców produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw

Platforma Intel vPro® — Poradnik dla sprzedawców produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw

Platforma Intel vPro® — Poradnik dla sprzedawców produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw

Kompleksowa informacja pokazująca wartość platformy Intel vPro® dla MŚP. Może być wykorzystywana do informowania partnera i wewnętrznych zespołów sprzedaży, wywierania wpływu i szkolenia klientów i partnerów oraz zilustrowania przodującej pozycji firmy Intel na rynku klientów komercyjnych.