Przewodnik po migracji na skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji

Przewodnik po migracji na skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji

Przewodnik po migracji na skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji

Poleć klientom odpowiedni model skalowalnego procesora Intel® Xeon® drugiej generacji w oparciu o ich potrzeby, korzystając z tego poradnika.

Podobne filmy