Przewodnik partnera na temat specjalizacji w zakresie usługi Device as a Service (DaaS) programu ITP

Przewodnik partnera na temat specjalizacji w zakresie usługi Device as a Service (DaaS) programu ITP

Przewodnik partnera na temat specjalizacji w zakresie usługi Device as a Service (DaaS) programu ITP

Ten przewodnik partnera zawiera wszystkie informacje o programie dla obecnych i przyszłych specjalistów, takie jak wymogi dotyczące zapisu/odnowy uczestnictwa, korzyści, a także omówienie programu szkoleniowego wymaganego w celu uzyskania tytułu specjalisty ds. usługi Device as a Service (DaaS) programu ITP.