IoT to przyszłość zarządzania flotą

Właściciele flot zyskują kontrolę i wgląd w połączoną flotę dzięki telematyce wykorzystującej IoT.

Zarządzanie flotą za pomocą IoT – wnioski:

 • Systemy telematyczne do zarządzania flotą, które wykorzystują IoT, udostępniają dane pojazdów menedżerom floty, przyczyniając się do poprawy jej produktywności, widoczności i konserwacji.

 • Firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług telematycznych, punkty serwisowe, reklamodawcy i pasażerowie korzystają z większej liczby usług, cieszą się mniejszymi kosztami i lepszą wydajnością konserwacji.

 • Właściciele flot i kierowcy mogą podejmować odpowiednie działania dzięki przewidywaniom dotyczącym konserwacji floty, zarządzaniu zasobami oraz kierowcami i nie tylko.

author-image

Czym jest zarządzanie i telematyka floty wykorzystującej IoT?

Pojazdy będące częścią floty to siła napędowa handlu i transportu publicznego. Menedżerowie odpowiedzialni za floty odgrywają istotną rolę w organizowaniu i nadzorowaniu pojazdów, zapewniając wydajność, konserwację i możliwość śledzenia. Systemy telematyczne zbierają, przechowują i analizują dane, które przesyła się do menedżerów flot. Dzięki tym danym właścicielom i menedżerom flot łatwiej jest ocenić stan konserwacji pojazdów, pracę kierowców i zarządzanie ładunkiem. Technologia IoT przekształca zarządzanie flotą, ponieważ dostarcza możliwość połączenia pojazdów i zbierania szerokiej gamy danych dotyczących wydajności pojazdu, trasy, pasażerów i ładunku.

Zalety systemów do zarządzania flotą

W zakresie monitorowania floty technologia IoT może przyczynić się do zwiększenia oszczędności, ułatwienia zarządzania, a także poprawy widoczności pojazdów przewożących pasażerów lub towar. Z najnowszych osiągnięć systemów telematycznych wykorzystujących IoT korzystają nie tylko kierowcy i menedżerowie flot, ale także firmy ubezpieczeniowe, pasażerowie i reklamodawcy.

 • Większe oszczędności: w zależności od wielkości floty, jej konserwacja to dla właścicieli wydatek rzędu milionów złotych. Dzięki przewidywaniu przez systemy telematyczne potrzeb konserwacyjnych floty menedżerowie mogą naprawiać lub wymieniać części jeszcze zanim rozwiązania problemów staną się bardzo drogie. Menedżerowie mogą także zaoszczędzić dzięki lepszemu wyborowi dróg oraz zarządzaniu powierzchnią ładunkową. Co więcej, wykorzystując systemy telematyczne do wybierania optymalnych tras, mogą także obniżyć zużywanego koszty paliwa i skrócić czas bezczynności. Menedżerowie zaobserwują także mniejszą liczbę wypadków i przypadków kradzieży, co z kolei obniży koszty związane z przestojem i naprawą pojazdów.
 • Lepsze zarządzanie: dzięki systemom telematycznym menedżerowie flot monitorują kierowców, wykorzystanie pojazdów i potrzeby konserwacyjne. Rozwiązania dostępne na rynku mogą gromadzić dane telematyczne we flotach składających się z różnych rodzajów i modeli pojazdów. W przypadku pojazdów pasażerskich menedżerowie mogą otrzymać dokładniejsze dane na temat liczby pasażerów. To ułatwia także utrzymanie systemów monitorujących i sprzedaży biletów wewnątrz pojazdów.
 • Poprawa widoczności i bezpieczeństwa zasobów: rozwiązania zamontowane wewnątrz pojazdów oraz urządzenia brzegowe zapewniają widoczność wewnątrz i wokół pojazdu. Nagrania można przechowywać w celach szkoleniowych dla kierowców lub w razie wypadku lub sporu sądowego. Ponadto kierowcy będą bardziej uważać na warunki, w jakich przewożą ładunek.

Od oszczędności dla firm ubezpieczeniowych, aż po lepsze doświadczenie kierowców – systemy telematyczne wykorzystujące IoT zapewniają szereg korzyści dla osób decyzyjnych, które wykraczają poza tradycyjne zarządzanie flotą.

 • Firmy ubezpieczeniowe: gdy zmniejsza się liczba wypadków, firmy ubezpieczeniowe wypłacają mniej odszkodowań. Ubezpieczyciele mogą również skorzystać na dokładniejszych podsumowaniach dla agentów ubezpieczeniowych.
 • Dostawcy usług telematycznych: dostawcy usług, rozumiejąc i wykorzystując telematykę, mogą zaoferować więcej usług premium, takich jak systemy oparte na wideo.
 • Reklamodawcy: systemy informacyjne lub prezentujące rozrywkę w pojazdach komercyjnych mogą polecać przyszłe cele podróży lub odpowiednie produkty.
 • Punkty serwisowe: dzięki danym telematycznym można przewidywać przyszłą konserwację, a mechanicy i punkty serwisowe mogą pracować bardziej wydajnie.
 • Pasażerowie: w transporcie publicznym rozwiązania takie jak bezdotykowy bilet, monitoring, informacje dla pasażerów oraz sieć Wi-Fi poprawią doświadczenia pasażerów. Systemy telematyczne mogą również powiadomić o konieczności naprawy lub wymiany części kabiny, takich jak siedzenia lub uchwyty.

W zależności od wielkości floty, jej konserwacja to dla właścicieli wydatek rzędu milionów złotych. Dzięki przewidywaniu przez systemy telematyczne potrzeb konserwacyjnych floty menedżerowie mogą naprawiać lub wymieniać części jeszcze zanim rozwiązania problemów stanie się bardzo drogie.

Przypadki użycia IoT w zarządzaniu flotą

Telematyka wykorzystująca IoT to szereg przypadków użycia, których celem jest poprawa zarządzania flotą. Czy to dzięki lepszemu przewidywaniu konserwacji, czy też lepszemu działaniu floty, menedżerowie floty mogą się czuć pewniej dzięki narzędziom, które pomagają chronić ich pojazdy, zasoby i skuteczniej nimi zarządzać.

Zarządzanie kierowcami

Zaawansowane systemy zarządzania kierowcami, takie jak pomoc w martwym punkcie i zapasowe kamery, mogą ostrzegać kierowców przed obiektami blokującymi przejazd, ludźmi przechodzącymi przez ulicę lub innymi pojazdami, które jadą w sposób niebezpieczny. Kamery w kabinie mogą ostrzegać kierowców i zalecić im zatrzymanie się i odpoczynek w razie potrzeby. Dane wideo można przechowywać i wykorzystać w razie wypadku.

IEI Integration Corporation wykorzystuje procesor Intel Atom® w rozwiązaniach do zarządzania kierowcami, takimi jak komputer z wbudowaną kartą ITG-100AI, który wykorzystuje komputerowy system wizyjny do monitorowania zmęczenia i skupienia kierowców. Aplikacje te informują operatorów centrum sterowania o stanie kierowcy w czasie niemal rzeczywistym.

Konserwacja floty

Dzięki najnowszym rozwiązaniom telematycznym czujniki wewnątrz pojazdu wykrywają, kiedy należy wymienić olej, klocki hamulcowe, akumulator lub opony. W ten sposób zespoły konserwacyjne z wyprzedzeniem dowiadują się o wszelkich problemach. Pomaga to także w zapobieganiu uszkodzeniom silników, psucia się hamulców i starych akumulatorów, a także jeżdżeniu na nieprzyczepnych oponach, Wcześniejsza konserwacja przyczyni się do mniejszego spalania, co także wpłynie na obniżenie kosztów.

Aby pomóc w predykcyjnej konserwacji, firma Lanner Electronics Inc. nawiązała współpracę z firmą Intel w celu opracowania rozwiązania V6S10-Port PoE Fanless Vehicle NVR. Ta pojedyncza otwarta platforma obsługuje wiele obciążeń roboczych, udostępniając kamery, czujniki i inne urządzenia. Dzięki łączeniu obciążeń menedżerowie mogą z łatwością wdrażać zastosowania konserwacji predykcyjnej i zmniejszać koszty napraw.

Zarządzanie zasobami i ładunkiem

Telematyka odgrywa dużą rolę w łańcuchu dostaw i logistyce. Dzięki kontroli temperatury, monitoringu oraz czujnikom wibracji ładunek jest bezpieczny podczas transportu. Dzięki monitorowaniu oraz utrzymywaniu stałej temperatury ładunku w pojeździe towary takie jak żywność, lekarstwa i inne artykuły niestałe pozostają świeże i zdatne do konsumpcji. Wykorzystując kamery i czujniki nadzorujące ładunek — wewnątrz oraz poza pojazdem — operatorzy mogą kontrolować, co znajdzie się w ciężarówce oraz w jakiej dokładnie kolejności. Mogą także sprawdzać, czy dany towar się nie zagubił lub czy go nie skradziono. Dzięki czujnikom wibracji można także zapewnić bezpieczeństwo towarów delikatnych i upewnić się, że nie ulegną one uszkodzeniu podczas transportu.

Monitorowanie pojazdu

Uczestnik programu Intel® AI Builders viso.ai dostarcza pojazdom jasny obraz z otoczenia dzięki kamerom zewnętrznym, które wykrywają obiekty, pieszych i inne pojazdy. Kamery mogą również nagrywać wideo, które można wykorzystać w razie wypadku lub w celach szkoleniowych.

Informacje dla pasażerów

Systemy informacyjne w autobusach lub innych pojazdach przewożących pasażerów mogą zapewnić dostęp do sieci Wi-Fi lub pomocne informacje o drogach i usługach. Mogą powiadomić pasażerów o ewentualnych wytycznych dotyczących zachowania dystansu społecznego obowiązujących zagranicą, a także czy w pojeździe są miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Systemy monitoringu mogą dostarczać statystyki operatorom autobusów, dotyczące liczby podróżnych i innych zasad, jak na przykład zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy maseczką. W autobusach można uruchomić bezdotykowe systemy biletowe, które poprawią doświadczenie pasażerów.

Cisco Connected Mass Transit, stworzone wspólnie z firmą Intel oraz Davra Networks łączy pojazdy, stacje tranzytowe i pasażerów oraz udostępnia im kompleksowe informacje w czasie niemal rzeczywistym. Każdy autobus, pociąg i stacja jest wyposażony w czujniki i urządzenia komunikacyjne, które dostarczają pasażerom informacje o transporcie, a ochronie – nagrania.

Transport w akcji

Partnerzy z ekosystemu firmy Intel opracowali gotowe rozwiązania rynkowe do rozwiązywania problemów związanych z konserwacją, obsługą pojazdów i zarządzaniem ładunkami.

 • Firma Viso.ai stworzyła rozwiązanie wykorzystujące komputerowe systemy wizyjne do zabezpieczenia zasobów i działania pojazdów. Dzięki wykorzystaniu 360-stopniowych czujników i kamer, które zapewniają wideo w wysokiej rozdzielczości, rozwiązania te przyczyniają się do unikania wypadków i zapobiegania kradzieży, automatycznie rejestrując nietypowe zachowania w pojeździe.
 • Rozwiązanie EverFocus Intelligent Edge Solution for Transportation oferuje algorytmy zachowania kierowców, funkcję wykrywania pieszych, przechowywanie wideo oraz elastyczną procedurę wykonywania kopii zapasowej, co przekłada się na ulepszoną obsługę pojazdu.
 • Firmy Genetec i Intel wspólnie opracowały i zaoferowały rozwiązania do monitorowania floty, które wykorzystują AI. Wykorzystując szybkie, skalowalne i wydajne rozwiązania do zarządzania wideo IP, firma Genetec pomaga menedżerom flot zapewniać dobre doświadczenie pasażerom, ułatwiać im podróżowanie i obsługiwać predyktywną konserwację, a także oferować inne rozwiązania rynkowe.

Technologie Intel® do zarządzania flotą

Intel oferuje pełną gamę technologii, które wykorzystują systemy telematyczne i inne rozwiązania do zarządzania flotą. Oprócz naszego ekosystemu partnerskiego czynimy postępy w dostosowywaniu AI oraz IoT do zarządzania flotą do produktów, takich jak procesory wizyjne (VPU).

Technologie Intel® do zarządzania i telematyki flot wykorzystujące IoT
IoT i wbudowane procesory Intel® IoT oraz wbudowane procesory Intel® oferują szereg opcji, które zapewniają odpowiednią moc obliczeniową i zużycie energii elektrycznej potrzebne w wielu rozwiązaniach wewnątrz pojazdów oraz rozwiązaniach telematycznych.
Jednostki przetwarzania widzenia Intel® Movidius™ Jednostki przetwarzania widzenia Intel® Movidius™ umożliwiają wykorzystanie komputerowych systemów wizyjnych w szeregu aplikacji przy mniejszym zużyciu mocy, co okazuje się idealną propozycją dla rozwiązań pokładowych.
Zestaw narzędzi Intel® Distribution of OpenVINO™ toolkit Zestaw narzędzi OpenVINO™ w dystrybucji Intel® usprawnia tworzenie aplikacji wizyjnych na platformach firmy Intel®, w tym jednostkach przetwarzania widzenia oraz procesorach. Oferta ta umożliwia szereg przypadków użycia, począwszy od zarządzania zasobami i ładunkiem aż po zachowanie kierowcy.
Sieci 5G obsługiwane przez Intel® Sieć 5G, obsługiwana przez technologie Intel®, usprawni telematykę wykorzystującą IoT, przy jednoczesnym zapewnieniu niskiego opóźnienia w przesyle danych przez sieci bezprzewodowe.

Włączanie IoT i telematyki

Systemy telematyczne wykorzystujące IoT to klucz do przyszłości zarządzania flotą. Dzięki ofercie technologii Intel® i innym rozwiązaniom rynkowym menedżerowie i właściciele flot mogą bez obaw wprowadzać rozwiązanie, które rozpędzi ich rozwój.

Zastrzeżenia prawne

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Kompilatory Intel® nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów niewyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji omawianych w niniejszym ogłoszeniu można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.