Inteligentna infrastruktura to inteligentne drogi

Dzięki technologii inteligentnych dróg bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone przemieszczenie jest już blisko.

Zalety inteligentnych dróg miejskich:

  • Wielomodalne czujniki i przetwarzanie brzegowe zwiększają płynność ruchu dzięki przetwarzaniu w czasie rzeczywistym oraz ograniczaniu korków i obniżaniu emisji.

  • Technologia inteligentnych dróg przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa. Może również pomóc obywatelom w odzyskaniu prawie 60 godzin rocznie.1

  • Inteligentne drogi mogą alarmować odpowiednie służby o wypadkach lub pomagać miejskim planistom w identyfikowaniu obszarów problemowych.

author-image

Czym jest technologia inteligentnych dróg?

W obliczu nacisków na miasta związanych z budową wydajniejszych dróg i autostrad inteligentna infrastruktura staje się niezbędna w przeprowadzeniu modernizacji. Inteligentne drogi miejskie wykorzystujące technologię IoT umożliwiają miastom gromadzenie i analizowanie danych, co z kolei prowadzi do ulepszenia zarządzania codziennym ruchem i dostosowywania się do długotrwałych potrzeb transportowych. Dzięki czujnikom IoT, kamerom i radarom dane można analizować niemal w czasie rzeczywistym. Te posłużą to odetkania zatłoczonych ulic i poprawy ruchu ulicznego. Dane można także przesyłać do chmury, aby przeprowadzać długoterminową analizę, służącą do oceny działań na rzecz, na przykład, redukcji emisji CO2 lub poprawy warunków drogowych.

Brzegowe systemy obliczeniowe to niezliczone możliwości tworzenia inteligentnych i połączonych dróg. Zapewniają one niskie opóźnienie w przypadku analityki i sztucznej inteligencji (AI), które zasilają inteligentną infrastrukturę drogową, jak na przykład dostosowujące się światła drogowe i zintegrowane drogi. Przykładowo światła drogowe mogą się automatycznie dostosować do danych z czujników, poprawiając płynność ruchu lub zmieniać światło, aby chronić innych przed niebezpiecznymi kierowcami.

Zalety inteligentnych dróg i inteligentnej infrastruktury

Istnieje wiele rodzajów urządzeń, które umożliwiają działanie technologii inteligentnych dróg: czujniki prędkości, czujniki dźwięku, inteligentne światła drogowe, systemy monitorowania warunków/pogody, a także cyfrowe oznakowanie. Gdy urządzenia te zbierają i analizują dane w czasie niemal rzeczywistym, miasta mogą wiele zyskać:

  • Mniej zatłoczone ulice. Przeciętny obywatel USA spędza 99 godzin rocznie, przemieszczając się, i wydaje na ten cel 1377 USD.2 Technologia inteligentnych dróg umożliwia śledzenie pojazdów i zmianę świateł drogowych, gdy ruch jest mniejszy lub nie jedzie żadne auto, co pomaga w zapobieganiu korkom. Technologia ta może pomóc zaoszczędzić kierowcom i pasażerom 9,4 godziny rocznie.1
  • Większe bezpieczeństwo na drodze, zarówno dla aut, jak i pieszych. Rozwiązania do monitorowania ruchu wykorzystujące komputerowe systemy wizyjne mogą wykrywać pojazdy, pieszych i rowerzystów, co pomoże w stosowaniu zasad bezpieczeństwa. W razie wypadku lub przestępstwa na ulicy inteligentne urządzenia mogą natychmiast zaalarmować odpowiednie służby.
  • Łatwiejsze parkowanie i uiszczanie opłat drogowych. Elektroniczny system poboru opłat zmniejsza korki dzięki funkcji rozpoznawania tablicy rejestracyjnej i śledzenia pojazdów, automatycznie pobierając opłaty za przejazd autostradą lub mostem –a wszystko to bez konieczności zatrzymywania lub zwalniania ruchu.

Dzięki przesyłaniu wybranych danych do chmury w celu ich późniejszej analizy miasta mogą nieustannie ulepszać zarządzanie, prace na drogach i jakość środowiska, na przykład:

  • Identyfikacja obszarów problemowych. Specjaliści mogą pomóc wykryć skrzyżowania lub inne miejsca, w których często dochodzi lub prawie dochodzi do wypadków z udziałem pojazdów lub pieszych. Dzięki temu miasta mogą określić, czy w danym miejscu pomogłoby umieszczenie znaku stopu, przejścia lub świateł.
  • Lepsze warunki na chodnikach. Z czasem ulice ulegają erozji lub niszczeniu. Dzięki monitorowaniu stanu dróg miasta mogą oceniać stan chodników i podejmować odpowiednie działania. Według Departamentu Transportu stanu Minnesota, jeśli odpowiednio wcześnie zareaguje się na pęknięcia w powierzchni, miasta ponoszą koszt rzędu 62,5 USD za pas/km/rok w porównaniu do 1000 USD na pas/km/rok, jeśli nie zareagują odpowiednio wcześnie.3
  • Mniej zanieczyszczeń. Inteligentna infrastruktura przyczynia się do obniżania emisji dwutlenku węgla pochodzącego z codziennego transportu dzięki optymalizacji ruchu ulicznego, którego celem jest unikanie działania silników na jałowym biegu. Miasta mogą także pomóc w zmniejszeniu zanieczyszczeń, gdy zrozumieją, gdzie najlepiej umieścić stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Przeciętny obywatel USA spędza 99 godzin rocznie, przemieszczając się, i wydaje na ten cel 1377 USD.2

Dążenie do zasad dotyczących inteligentnego transportu

Zasady i standardy są kluczowe dla wdrażania technologii IoT w transporcie. Intel, jako członek organizacji 5GAA, współpracuje z prawodawcami, producentami samochodów i innymi, a także operatorami i właścicielami infrastruktury, mając na celu wdrażanie platformy Cellular Vehicle-to-Everything na całym świecie. Technologia ta, działająca zgodnie ze standardami 5G, łączy pojazdy, infrastrukturę i innych użytkowników dróg oraz pomaga w zapewnianiu bezpieczeństwa na drogach. Intel prężnie działa również w organizacjach technicznych oraz udziela się przy tworzeniu standardów umożliwiających wspólną percepcję, koordynację manewrów i wykrywanie niewłaściwych zachowań.

Globalne przykłady wykorzystania i studia przypadku

Technologia inteligentnych dróg to nie wizja przyszłości. To technologia, która już jest wdrażana na całym świecie, a niektóre miasta i kraje już korzystają z jej zalet.

Dowiedz się więcej o drogowych przypadkach użycia, wspierających miasta przyszłości w poniższym wideo:

 

Odkryj, jak prawdziwe miasta i rządy wykorzystują rozwiązania inteligentnych dróg do ochrony życia swoich obywateli. Poniżej analizujemy niektóre ze wspomnianych przypadków, ale zachęcamy do przeczytania naszego e-booka, aby zobaczyć więcej.

Usługi brzegowe dla poboczy

Niemieccy producenci przemysłowi nawiązali współpracę z firmą Intel, aby przeprowadzić projekt badawczy, którego celem była poprawa elastyczności pojazdów automatycznych, bezpieczeństwa pojazdów i ogólnej płynności na autostradach. Dzięki wykorzystaniu procesorów Intel® Xeon® wewnątrz węzłów brzegowych projekt objął dwukilometrowy odcinek autostrady pomiędzy Monachium a Norymbergą. Urządzenia przesyłały informacje o ruchu do nadjeżdżających pojazdów, wcześnie identyfikując potencjalne ryzyko.

Elektroniczny system pobierania opłat (ETC)

Shenzhen JHC Technology Development Co. (JHCTECH) nawiązało współpracę z firmą Intel, aby poprawić istniejącą infrastrukturę transportową Chin oraz systemy ETC. Seria IPC ETC JHCTECH może automatycznie wykrywać i identyfikować pojazdy, umożliwiając pobranie opłat bez zatrzymywania ruchu. Dzięki temu rozwiązaniu zachowuje się płynność ruchu w tzw. „wąskich gardłach”, a ruch nie ustaje. Rozwiązania brzegowe wykorzystują procesory Intel® Core™ vPro®, które zapewniają wysoką wydajność i możliwość zdalnego zarządzania.

Inteligentne zarządzanie ruchem

System GRIDSMART, wykorzystujący procesory Intel® Core™, używa komputerowych systemów wizyjnych do monitorowania skrzyżowań i zbierania danych o ruchu w czasie niemal rzeczywistym. System kamerowy GRIDSMART zmniejszył opóźnienia o 20% w dni powszednie i o 43% w weekendy na autostradzie Bell Road w stanie Arizona.4

Inteligentne czujniki w infrastrukturze drogowej

Hitachi Vantara, członek programu Intel® Solutions Alliance, projektuje rozwiązania ułatwiające zarządzanie ruchem wykorzystujące inteligentne kamery i inne technologie brzegowe. Firma Hitachi stworzyła system kamer obsługiwany przez technologie Intel®, dostarczające dane i analizy w czasie rzeczywistym, a także pamięć masową na brzegu sieci. Kamery są odpowiednie dla środowisk wewnętrznych lub zewnętrznych, łatwo je wdrożyć i działają nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Technologie Intel® dla inteligentnych dróg

Czujniki, AI oraz inteligentne kamery to tylko niektóre z technologii IoT, które umożliwiają powstanie inteligentnej infrastruktury. W Intel, wraz z naszymi partnerami, stworzyliśmy technologie i sprzęt, które wspomagają przetwarzanie brzegowe i w chmurze dla technologii inteligentnych dróg. Dostarczamy wstępnie zatwierdzone projekty referencyjne, a także referencyjne wdrożenia, które umożliwiają wprowadzenie rozwiązań modernizujących infrastrukturę drogową.

Projekt referencyjny dla poboczy

Nasz projekt referencyjny dotyczący przetwarzania brzegowego na poboczach zasila urządzenie, które można przymocować do świateł drogowych i innych elementów. Takie urządzenie idealnie nadaje się do analizy wideo i innych zadań wymagających wydajności. Miasta mogą je wdrażać w ramach rozwiązania inteligentnych lamp, świateł drogowych, parkowania lub elektronicznych stacji poboru opłat. Zapewniają one moc obliczeniową potrzebną do wykrywania rejestracji, zauważania pieszych i monitorowania ruchu drogowego. Wspomniane węzły brzegowe mogą nawet zapewnić dostęp do publicznej sieci Wi-Fi. Brzegowe węzły obliczeniowe AAEON Atlas, wykorzystujące Intel® Vision Products z wbudowanymi funkcjami zabezpieczeń, to gotowe do wdrożenia rozwiązanie opracowane na podstawie tego projektu referencyjnego.

Architektura referencyjna konwergentnego brzegu sieci (CERA)

CERA to platforma do konwergencji obciążeń IoT oraz sieci. W oparciu o tę architekturę nasi partnerzy mogą projektować rozwiązania sprzętowe dla poboczy do przetwarzania funkcji czujników i przeprowadzenia syntezy czujników. W ten sposób przenosimy inteligencję na brzeg sieci, zachowując możliwości i mikrousługi sieci 5G. Rozwiązania oparte na tej platformie można wdrażać na skrzyżowaniach lub na budynkach, wykorzystując brzegową moc obliczeniową i przetwarzanie danych wielu urządzeń IoT. Rozwiązania można optymalizować za pomocą zestawu narzędzi Intel® Distribution of OpenVINO™ oraz OpenNESS. Dzięki łączności 5G CERA oferuje możliwości sieciowe, dzięki którym urządzenia IoT mogą komunikować się ze sobą na brzegu sieci lub przesyłać dane do chmury. System przetwarza informacje pochodzące z kamer, radarów i wielu innych czujników.

Wdrożenia referencyjne 

Wdrożenia referencyjne Intel to wstępnie skonfigurowane oprogramowanie zapewniające całkowite przykładowe wdrożenie. Nasze wdrożenie referencje rozwiązania inteligentnego zarządzania ruchem stworzyliśmy tak, aby monitorować skrzyżowania za pomocą kamer IP, które pozwolą na optymalizację płynności ruchu. Nasze wdrożenie referencyjne rozwiązania inteligentnego zarządzania ruchem, dostosowanego do sieci bezprzewodowej, jest hostowane w węźle brzegowym OpenNESS, który zawiera wszystkie niezbędne pakiety programowe do obsługi sieci RAN 5G.

Technologie Intel® dla inteligentnych dróg i inteligentnej infrastruktury
Przetwarzanie brzegowe
IoT i wbudowane procesory Intel® Procesory Intel®, dostosowane do IoT i zintegrowane z konkretnymi rozwiązaniami, mają szereg opcji umożliwiających zapewnienie wydajności obliczeniowej i energetycznej, a także wykorzystują najnowszą jakość dźwięku i obrazu dla inteligentnych kamer i czujników umieszczonych na poboczu.
Skalowalne procesory Intel® Xeon® Skalowalne procesory Intel® Xeon® zapewniają wysoką wydajność dla serwerów brzegowych, idealną do przeprowadzania analizy w czasie rzeczywistym oraz wykorzystania AI danych z czujników inteligentnych urządzeń drogowych.
SI i przetwarzanie obrazów
Jednostki przetwarzania widzenia Intel® Movidius™ Procesory wizyjne Intel® Movidius™ wykorzystują komputerowe systemy wizyjne w konkretnych przypadkach użycia, np. przy wykrywaniu rejestracji i pojazdów na inteligentnych skrzyżowaniach.
Obsługa sieci
Sieci 5G obsługiwane przez Intel® Sieci 5G, obsługujące technologie Intel®, poprawią dane w czasie rzeczywistym na brzegu sieci, przy jednoczesnym zwiększeniu łączności i transmisji z i do sieci bezprzewodowych.
Zasoby dla programistów
Intel® Edge Software Hub Znajdź oprogramowanie, które przyspiesza rozwój rozwiązań z zakresu inteligentnej infrastruktury drogowej, w tym referencyjne wdrożenia z zakresu inteligentnego zarządzania ruchem.
Zestaw narzędzi OpenVINO™ w dystrybucji Intel®4 Zestaw narzędzi OpenVINO™ w dystrybucji Intel® usprawnia tworzenie aplikacji wizyjnych na platformach firmy Intel®, w tym jednostkach przetwarzania widzenia oraz procesorach. Ta oferta obejmuje komputerowe systemy wizyjne do lokalizacji pieszych, samochodów i znaków ulicznych.
OpenNESS Otwarte oprogramowanie OpenNess upraszcza złożoną orkiestrację usług brzegowych i zarządzanie nimi na różnych platformach sieciowych i w różnych technologiach dostępowych.
Intel® DevCloud for the Edge Skróć czas i koszty szukania odpowiedniego sprzętu umożliwiającego optymalną wydajność aplikacji AI. Intel® DevCloud for the Edge zapewnia błyskawiczne informacje o wydajności dzięki wirtualnemu narzędziu AI do prototypowania.
Open Visual Cloud Ten zbiór pakietów i optymalizacji otwartego oprogramowania stworzono z wykorzystaniem zoptymalizowanych elementów do kodowania, odkodowania, wnioskowania i renderowania. W ten sposób powstaje środowisko programistyczne, z którego można korzystać wielokrotnie i które ułatwia testowanie, ocenę i wdrażanie usług, w tym wideo na żądanie (VOD), a także streamowanie obrazu na żywo dzięki SVT-AV1.

Więcej o technologii inteligentnych dróg

Choć na całym świecie wdrożono już wiele rozwiązań w technologii inteligentnych dróg, dopiero rozpoczynamy drogę ku inteligentnej infrastrukturze. Obecnie miasta dostrzegają zalety — mniejszy ruch na drogach, bezpieczeństwo publiczne oraz obniżony poziom emisji CO2 . Dzięki technologii IoT najnowszej generacji miejscy planiści mogą bez obaw inwestować w technologię inteligentnych dróg, która wpływa na rzeczywistość.

Zastrzeżenia prawne5

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez osoby trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

Kompilatory Intel® nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów niewyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje zależne od mikroprocesora dla tego produktu dotyczą wyłącznie mikroprocesorów Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zarezerwowane dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji omawianych w niniejszym ogłoszeniu można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.

Informacje o produktach i wydajności

1

„Torując drogę na przyszłość: inteligentna infrastruktura drogowa”, Intel, maj 2020 r. intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/intelligent-road-infrastructure-ebook.pdf.

2

„Zatłoczenie na drogach kosztuje każdego Amerykanina prawie 100 godzin, 1400 dolarów rocznie”, Inrix, marzec 2020 r., inrix.com/press-releases/2019-traffic-scorecard-us/#:~:text=The%20report%20found%20that%20on,average%20of%20%241%2C377%20per%20year.

3

„Zapobieganie wybojom na drodze i innowacyjna naprawa”, Departament Transportu Minnesoty, marzec 2018 r. dot.state.mn.us/research/reports/2018/201814.pdf.

4

„5G i przetwarzanie rozproszone rozwiązują krytyczne wyzwania dla miast”, Intel, wrzesień 2020 r., blogs.intel.com/technology/2020/09/5g-distributed-computing-tackle-critical-challenges-for-cities/#gs.gspvml.

5

Kompilatory Intel® nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te dotyczą między innymi zestawów instrukcji SSE2, SSSE3 i SSE3. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku procesorów wyprodukowanych przez inne firmy. Optymalizacje zależne od procesora dla tego produktu dotyczą wyłącznie procesorów firmy Intel. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zarezerwowane dla procesorów Intel. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji omawianych w niniejszym ogłoszeniu można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.