Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.

2

OCULUS* i logo OCULUS* są znakami towarowymi firmy Oculus* VR, LLC. Firma Intel nie wydaje żadnych zapewnień ani nie udziela żadnych gwarancji odnośnie narzędzia do sprawdzania kompatybilności Oculus*, oferowanego przez firmę Oculus* VR, LLC. Pytania na temat tego narzędzia należy kierować do firmy Oculus* VR, LLC. Więcej informacji można znaleźć na stronie Oculus* Terms of Service.