Technologia Intel® Virtualization (Intel® VT)

Wirtualizacja już zaplanowana, ale możliwości jest dużo więcej.

Wirtualizacja polega na stworzeniu wirtualnego środowiska sprzętowego i umożliwia wielu procesom korzystanie ze wspólnego zestawu zasobów. Na współdzielonym zwirtualizowanym sprzęcie różne procesy są obsługiwane przy zachowaniu pełnej izolacji względem siebie. W zależności od potrzeb mogą swobodnie migrować między różnymi infrastrukturami oraz podlegać skalowaniu.

Wirtualizacja pozwala firmom poczynić znaczne oszczędności i zwiększyć wydajność operacyjną, ponieważ prowadzi do lepszego wykorzystania i konsolidacji serwerów, dynamicznego przydzielania zasobów i zarządzania nimi, wyodrębnienia obciążeń, poprawy bezpieczeństwa i automatyzacji. Umożliwia świadczenie usług na żądanie i definiowaną programowo koordynację zasobów, przyjmując postać lokalnej lub zdalnej chmury hybrydowej w zależności od konkretnych potrzeb biznesowych.

Technologia Intel® Virtualization (Intel® VT) jest jedną z coraz liczniejszych technologii i funkcji, które pozwalają na praktyczne wykorzystanie wirtualizacji poprzez eliminowanie kosztów ogólnych wydajności i podnoszenie bezpieczeństwa. Technologia Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) wspomaga sprzętowo oprogramowanie do wirtualizacji, zmniejszając jego rozmiar, koszt i złożoność. Szczególną uwagę przykłada się również do obniżania kosztów ogólnych wirtualizacji związanych z buforowaniem , komunikacją I/O i pamięcią. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wielu dostawców hiperwizorów, producentów rozwiązań i użytkowników zaczęło korzystać z technologii Intel® Virtualization Technology
(Intel® VT). Obecnie korzystają z niej użytkownicy indywidualni, przedsiębiorstwa, chmury obliczeniowe, branża telekomunikacyjna, branża technicznych systemów obliczeniowych i wiele innych sektorów.

Wybrane dostępne obecnie funkcje technologii Intel® Virtualization Technology (Intel® VT):