Rozszerzanie możliwości sieci 5G, od chmury po brzeg sieci

Ciągłe innowacje sieciowe firmy Intel umożliwiają dostawcom usług korzystanie z natywnych dla chmury, skalowalnych i elastycznych sieci, od rdzenia przez RAN po brzeg — jednocześnie zapewniając przedsiębiorstwom potrzebne narzędzia, aby odnieść korzyści z transformacji cyfrowej.