Przyspiesz możliwości innowacji dzięki vRAN

Firma Intel przyspiesza drogę do zwirtualizowanych sieci dostępu radiowego (vRAN) za pomocą zweryfikowanego sprzętu, planów platformy oprogramowania oraz najbardziej kompletnego pakietu rozwiązań na rynku rozwijanego przez ekosystem partnerów.

Informacje i warunki

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Więcej informacji na www.Intel.com/PerformanceIndex.

Wyniki są oparte na testach z dni wskazanych w konfiguracjach i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w kopii zapasowej. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Zobacz [91] na stronie www.intel.com/3gen-xeon-config, aby uzyskać więcej informacji.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

©Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.