Intel rozbudowuje centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku.

author-image

By

Intel Poland otrzymal dofinansowanie w kwocie 57 174 091,90 zł w ramach programu „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” z Europejskijego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Calkowita wartosc projektu wynosi 326 574 857,22 zł.

Realizacja Projektu ma na celu rozwój działalności Badawczo-Rozwojowej spółki Intel Technology Poland w obszarach badawczych związanych z rozwojem technologii zwiększających wydajność infrastruktury Data Center oraz zwiększeniem możliwości wykorzystania Sztucznej Inteligencji. Przedmiot Projektu obejmuje budowę nowego obiektu zapewniającego odpowiednie warunki pracy dla specjalistów oraz jego pełne wyposażenie w badawczą infrastrukturę IT, która zapewni możliwość realizacji zaawansowanych prac w zakresie technicznych innowacji o globalnym znaczeniu i najwyższej, światowej konkurencyjności.

W tworzonym CBR zatrudnionych zostanie minimum 410 nowych pracowników badawczych, którzy wraz z obecną częścią kadry wspólnie realizować będą innowacyjne projekty. W wyniku prac realizowanych w nowym CBR opracowane zostaną przełomowe, prototypowe innowacje o znaczeniu światowym, które zaimplementowane będą w rozwiązaniach oferowanych na globalnym rynku przez podmioty z Grupy Intel.

Kontakt

Irina Ledyaeva
Public Affairs Lead for Germany and Poland
irina.ledyaeva@intel.com

Aleksandra Bojanowska
Poland Communication Manager
aleksandra.bojanowska@intel.com

Michał Dżoga
EMEA Region Corporate & Government Affairs Director
michal.dzoga@intel.com