Intel rozbudowuje R&D w Gdańsku

Intel rozbudowuje R&D w Gdańsku

Intel rozbudowuje R&D w Gdańsku

Intel Poland otrzymal dofinansowanie ramach programu „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” z Europejskijego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja Projektu ma na celu rozwój działalności Badawczo-Rozwojowej spółki Intel Technology Poland w obszarach badawczych związanych z rozwojem technologii zwiększających wydajność infrastruktury Data Center oraz zwiększeniem możliwości wykorzystania ...Sztucznej Inteligencji.